Teater Halland

Teater Halland producerar scenkonst för barn, unga och vuxna i hela Halland, arrangerar nationella och internationella gästspel och håller i pedagogiska arbeten mot skolan. I vår foajé har vi samtalskvällar, Doc Lounge och konserter. Teater Halland samarbetar även med andra aktörer inom kulturlivet.

Besök Teater Hallands webbplats

Ur Telemakos. Foto: Malin Arnesson.

Teater Halland

Historia

Teater Halland startade 1990 som en försöksverksamhet på uppdrag för länet. Länsteaterföreningen blev huvudman och syftet var i första hand att nå ut till barn och unga i Halland med professionell teater. Verksamheten placerades i lokaler på Caprinus, gamla yllefabriken i Varberg. 2003 flyttade vi och hade premiär på Herr Arnes penningar av Selma Lagerlöf i nya lokaler i den före detta ”rör-kapen” i Monarks cykelfabrik. 2006 frigjordes teatern från Länsteaterföreningen (nuvarande Riksteatern Halland) och ombildades till ett regionalt aktiebolag – och blev så alla hallänningars teater.

Uppdrag

Teater Halland ska spela för barn, unga och vuxna i hela Halland och vara en resurs för såväl skolor som föreningar och andra aktörer. Ett särskilt fokus ska läggas på barn och unga. Teater Halland ska hålla en hög konstnärlig nivå och vara en förebild för scenkonsten i regionen, samt delta aktivt i samhällsdebatten.

Varje år möter vi ca 18 000 personer vid våra föreställningar och i vårt pedagogiska arbete. Hälften av våra föreställningar spelas i skolor, bygdegårdar, bibliotek och andra scener runt om i regionen, andra hälften spelar vi på teatern i Varberg.

Bolaget

Teater Halland AB är ett regionalt aktiebolag med säte i Varberg. Bolaget omsätter ca 15 miljoner kronor per år och får anslag från Statens kulturråd och Region Halland, samt bidrag från Varbergs kommun. Teatern har tio tillsvidareanställda och lika många frilansande medarbetare per år.

Vi har en politiskt tillsatt styrelse.

Teater Halland är medlem i Svensk Scenkonst och Länsteatrarna i Sverige.

Teaterchefer genom åren:

  • 1990 – 1993 Ingrid Kyrö, administrativ chef
  • 1991 – 1992 Ingemar Carlehed, konstnärlig ledare
  • 1993 – 1995 Ingemar Carlehed, administrativ chef/konstnärlig ledare
  • 1995 – 2007 Stefan Ridell, VD/konstnärlig ledare
  • 2008 – 2016 Maria Ericson, VD/konstnärlig ledare
  • 2017 – Anna Sjövall, VD/konstnärlig ledare