Nyheter

Nyheter från regionbiblioteket.

 • 13 mars 2014

  Mediesamverkan i Halland

  Inom området mediesamverkan har det skett en del förändringar från årsskiftet. Halmstad stadsbibliotek är inte längre ett så kallat värdbibliotek. Detta innebär att folkbiblioteken i Halland numera är likställda när det gäller medieförsörjningen till den egna kommunens och länets invånare. De regionala medel som finns för kompletterande medieförsörjning fördelas mellan kommunerna.

 • 14 februari 2014

  Mobila bibliotek på konferens i Falkenberg

  En konferens för alla som arbetar med mobil biblioteksverksamnet anordnas i Falkenberg under augusti. Konferensen är nationell och har även gäster från grannländerna.

 • 5 februari 2014

  Välkommen till 2014 års Halmstadkonferens!

  Att läsa är farligt.

  Att inte läsa är farligare.

  Halmstadkonferensen 2014 äger rum på Hotel Tylösand 9-11 april 2014. Konferensen riktar sig till statliga, kommunala och regionala politiker, kultur- och bibliotekschefer, bibliotekarier samt skolledare.

 • 18 december 2013

  Fjärrlånerutiner och mediesamverkan

  Frågan om regionala medel till kompletterande medieförsörjning och hur mediesamverkan ska ske har varit uppe till diskussion i bibliotekschefsgruppen under flera tillfällen i höst.

  Syftet med de förändringar som nu införs är att förbättra för hallänningarna genom

  - snabbare fjärrlån och ett jämnare flöde genom tätare transporter,

  - att medierna ska finnas nära användaren.

 • 18 december 2013

  Samsökningstjänsten vidareutvecklas

  Bibliotek24 (Sesim) som använts flitigt i fjärrlånearbetet i Halland läggs ned vid årsskiftet då det inte finns tillräckligt intresse nationellt för att finansiera tjänsten. Regionala lösningar och fler bibliotek som deltar i Libris-samarbetet har också minskat det samlade behovet i landet av en sådan lösning. Många har dock fortfarande nytta av en sådan funktion och för att stödja fjärrlånearbetet har Kultur i Halland - regionbibliotek utvecklat en egen samsökningstjänst.

 • 25 oktober 2013

  Skrifter för folkbibliotek om biblioteksplaner och nyckeltal

  Skrifterna Biblioteksplan 2.0 och Nyckeltal 1.0 som skapats i samarbete mellan KB och de regionala biblioteksinstitutionerna finns nu publicerade och nås genom länken på respektive namn. En längre nyh…

 • 25 oktober 2013

  Ny bibliotekslag

  Riksdagen röstade den 24 oktober 2013 igenom en ny bibliotekslag som gäller från den 1 januari 2014.

 • 16 oktober 2013

  Vad händer i e-boksfrågan?

  Formerna för hur biblioteken ska tillhandahålla e-böcker har diskuterats livligt ett tag nu. Maria Ehrenberg berättar om aktuella diskussioner och om hur regionbiblioteket och Sveriges länsbibliotekarier arbetar med frågan.

 • 15 oktober 2013

  ViSA - Vidareutveckling i Skönlitterärt Arbete

  Nu är det dags för ViSA – Vidareutveckling i Skönlitterärt Arbete, som syftar till att fördjupa samtalet om läsning och litteratur och att inspirera bibliotekarier att arbeta än mer målmedvetet och genomtänkt med den livsviktiga skönlitteraturen.

 • 24 september 2013

  Hela Halland läser

  Nu börjar Hela Halland läser, den stora bokcirkeln för lässugna hallänningar! Under hösten läser vi Cilla Naumanns roman Springa med åror, som utspelar sig i Halland.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nästa,