En dag om läsfrämjande för alla åldrar

Att ’läsintresset’ samlas och utbyter erfarenheter tror vi är en viktig faktor för att nå framgång. Välkommen till en gemensam utbildning i läsfrämjandearbete för förskola, skola, alla typer av bibliotek, författare och studieförbund: Läsning vidgar världen, en heldag i Varberg den 8 april.

Foto: Magnus Andersson

Fredag 8 april samlas vi för en gemensam upptakt med storföreläsningar för alla yrkeskategorier. Under hösten 2016 följer ett antal fördjupningstillfällen med olika teman. Målgruppen är pedagoger och förskolepedagoger, bibliotekspersonal, författare, studieförbund.

  • Plats: Varbergs teater, Kulturhuset Komedianten, Varberg
  • Tid: Fredagen den 8 april 2016, kl 8.30 – 16.00
  • Anmäl dig senast 31 mars via denna länk: www.regionhalland.se/lasningvidgarvarlden
  • Dagen är kostnadsfri, fika ingår men ej lunch.

Läsningen har många funktioner; den är ett medel för språkinlärning, ger underhållning och tillfällen till social samvaro, är ett medel för egen bildning och utveckling, samt ökar förmågan till empati och förståelse för andra.

Ur programmet:

Vad är läsfrämjande?

Bakgrund, Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet
Högläsning och läsande förebilder, Anne-Marie Körling, Sveriges läsambassadör

Språkutveckling för alla

Teman: Bokstart, Skolåldern, Nyanlända
Föreläsare: Gertrud Widerberg, Bokstart i Göteborg, Fredrica Broman, Modersmålsenheten Mölndal, Nina Hedberg, Mölndals stadsbibliotek

Social samvaro

Teman: Fackboksläsning i grupp, Högläsning
Föreläsare: Johanna Pettersson, skolbibliotekarie i Mölnlycke och medlem i Gläfs, Catharina Kåberg, läsombudsverksamheten, MTM

Bildning & Empati

Teman: Det svåra samtalet, Fack- och skönlitteratur, yrkesutbildningar
Föreläsare: Eva Ström, författare och litteraturkritiker, Anna Fåhraeus, lektor i litteraturvetenskap, Högskolan i Halmstad

Språk och samhälle

Hemlig gäst ...
”Lässnack”

Dagen är ett samarrangemang mellan Kultur i Halland – regionbiblioteket och folkbiblioteken i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka med gott stöd av Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun.

För mer information, fullständigt program och anmälan, gå till: www.regionhalland.se/lasningvidgarvarlden