Sök regionalt kulturstöd!

Nu är årets andra ansökningsomgång för regionalt kulturstöd påbörjad. Utöver stöd till kulturutveckling (projekt) samt till film och rörlig bild kan man i denna omgång även söka stöd för litteratur i alla genrer. Litteraturstödet är ett efterhandsstöd och kan sökas av förlaget. Sista ansökningsdag är 1 november 2016.

Utvecklingsstödet ska möjliggöra genomförandet av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet och stärka Hallands utveckling och attraktionskraft. Region Halland kan stödja projekt som bidrar till att Region Hallands kulturpolitiska mål nås och till genomförandet av Hallands kulturplan.

Stöd till film och rörlig bild kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland och kan ges i ett initialt skede eller under någon fas av projektet.

Litteraturstödet kan sökas för utgivning av litteratur av värde för Halland. Stödet innebär att etablerade bokförlag en gång om året ska kunna söka efterhandsstöd för utgivning av enskilda titlar. Högsta möjliga belopp kommer att vara 50 000 kr per boktitel och stödet kommer att tilldelas högst 5 böcker totalt per år. Alla format och genrer, såväl barn- som skön- och facklitteratur kan komma ifråga.

Kontakta gärna utvecklarna för respektive kulturområde för att diskutera din projektidé innan du gör ansökan!

Mer information och ansökningsblanketter hittar du här: www.regionhalland.se/kulturstod