Nyheter

Nyheter från regionbiblioteket.

 • 30 september 2015

  Nytt stöd för litteratur i det regionala kulturstödet

  Årets tredje ansökningsomgång för regionalt kulturstöd öppnas 1 oktober. Sista ansökningsdag är 1 november 2015. En nyhet är att stöd för litteratur för första gången ingår i kulturstödet.

 • 24 september 2015

  Rapport om synen på skönlitteratur publicerad

  Att arbeta läsfrämjande och med skönlitteratur är inget nytt för biblioteken, det har man alltid gjort – även om det inte alltid varit prioriterat. Nya bibliotekslagen lyfter fram läsfrämjandet som ett av folkbibliotekens viktigare arbetsuppgifter. Men vilka underliggande normer och värderingar ligger till grund för bibliotekens arbete? Vilka strategier finns? Och bibliotekarierna – vad, när och hur mycket läser de?

 • 4 september 2015

  Författardagen i Hässleholm fyller 10 år!

  I tio år har Författardagen i Hässleholm inspirerat tusentals bibliotekarier och pedagoger att fortsätta det viktiga arbetet med att sprida läslust till barn och unga. Det firar vi genom att erbjuda ett extra festligt och fullmatat program!

 • 13 augusti 2015

  Inkluderande verksamhet i fokus för biblioteken

  Bibliotekspersonal  från hela Halland samlas för en gemensam fortbildningsdag, "Bibliotek för alla". Temat är inkludering och mångfald: Hur arbetar man inkluderande utifrån bibliotekslagen? Var går yttrandefrihetens gränser? Dagen innehåller både föreläsningar och dialogkafé för de drygt 150 biblioteksanställda som förväntas delta.

 • 15 juni 2015

  Förberedelser för Halländsk bokmässa i full gång

  Trots att det bara är försommar pågår planeringen för Halländsk bokmässa 2015 i november för fullt på Kultur i Halland.

 • 19 maj 2015

  Inbjudan till inspirationsdag kring skolbibliotek och skola

  Hur når vi alla elever genom samverkan mellan skolbibliotek och pedagoger? Inspiration kring MTM, Inläsningstjänst och Läslyftet. Välkommen till en inspirationsdag för personal vid skolbibliotek samt för pedagogisk personal inom grund- och gymnasieskola.

 • 24 april 2015

  Var med på skrivarlägret Skrivkramp!

  Vill du utveckla ditt skrivande och träffa andra som gillar att skriva? Skrivarlägret Skrivkramp hålls i Vessigebro i Halland, för dig som är 15–20 år. Skrivarledare under de fem dagarna är författaren Lina Arvidsson.

 • 19 mars 2015

  Hallands litteraturutvecklare presenterar sig

  Landets första regionala litteraturutvecklare har nyligen påbörjat sitt arbete på Kultur i Halland.

 • 10 mars 2015

  Författarbesök i Hela Halland läser

  Glesbygd noir - i halländsk tappning. I vår läser hallänningarna "Den enögda kaninen" av Christoffer Carlsson. Den 16 - 21 mars kommer Christoffer Carlsson till Halland för att tala om sin bok på bibliotek och i skolor.

 • 26 februari 2015

  Läsfrämjande – så aktuellt, så behövt!

  Folkbiblioteken har i alla tider arbetat för att främja litteratur och läsning. Metoder och innehåll har däremot skiftat.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 78, 9, Nästa,