Nyheter

Nyheter från regionbiblioteket.

 • 12 november 2014

  Sydsvenskt samarbete kring författardag med fokus på barns läsning

  På Författardagen i Hässleholm samlas årligen nära 300 personer från främst skola och bibliotek för att i mötet med författare och kolleger få verktygen att förmedla litteratur och vikten av läsning, men även för att inspirera unga till eget skrivande. Dagen bjuder också på tankar kring läsande och metoder för att öka läsglädjen hos barn och unga.

 • 6 oktober 2014

  Vill du vara med och upptäcka nya läs- och bildvärldar?

  Välkommen till en fortbildningsdag med utgångspunkt från Shaun Tans magiska värld!

 • 4 augusti 2014

  Nu börjar Skrivkramp 2014!

  För sjunde året i rad hålls skrivarlägret Skrivkramp: Fem dagars skrivande, fyllda av inspiration, nya tips och trix! Skrivkramp riktar sig till unga mellan 15 och 20 år, deltagarna är från hela Halland.

 • 22 maj 2014

  Skrivarläger för unga i sommar

  Skrivarlägret Skrivkramp arrangeras 4 - 8 augusti på Katrinebergs folkhögskola och vänder sig till dig som är 15 - 20 år och bor i Halland. Medverkande författare är Jessica Schiefauer och lägret gästas även av Camilla Jönsson. Det blir fem dagars skrivande, fyllda av inspiration och nya tips och trix!

 • 13 mars 2014

  Mediesamverkan i Halland

  Inom området mediesamverkan har det skett en del förändringar från årsskiftet. Halmstad stadsbibliotek är inte längre ett så kallat värdbibliotek. Detta innebär att folkbiblioteken i Halland numera är likställda när det gäller medieförsörjningen till den egna kommunens och länets invånare. De regionala medel som finns för kompletterande medieförsörjning fördelas mellan kommunerna.

 • 14 februari 2014

  Mobila bibliotek på konferens i Falkenberg

  En konferens för alla som arbetar med mobil biblioteksverksamnet anordnas i Falkenberg under augusti. Konferensen är nationell och har även gäster från grannländerna.

 • 5 februari 2014

  Välkommen till 2014 års Halmstadkonferens!

  Att läsa är farligt.

  Att inte läsa är farligare.

  Halmstadkonferensen 2014 äger rum på Hotel Tylösand 9-11 april 2014. Konferensen riktar sig till statliga, kommunala och regionala politiker, kultur- och bibliotekschefer, bibliotekarier samt skolledare.

 • 18 december 2013

  Fjärrlånerutiner och mediesamverkan

  Frågan om regionala medel till kompletterande medieförsörjning och hur mediesamverkan ska ske har varit uppe till diskussion i bibliotekschefsgruppen under flera tillfällen i höst.

  Syftet med de förändringar som nu införs är att förbättra för hallänningarna genom

  - snabbare fjärrlån och ett jämnare flöde genom tätare transporter,

  - att medierna ska finnas nära användaren.

 • 18 december 2013

  Samsökningstjänsten vidareutvecklas

  Bibliotek24 (Sesim) som använts flitigt i fjärrlånearbetet i Halland läggs ned vid årsskiftet då det inte finns tillräckligt intresse nationellt för att finansiera tjänsten. Regionala lösningar och fler bibliotek som deltar i Libris-samarbetet har också minskat det samlade behovet i landet av en sådan lösning. Många har dock fortfarande nytta av en sådan funktion och för att stödja fjärrlånearbetet har Kultur i Halland - regionbibliotek utvecklat en egen samsökningstjänst.

 • 25 oktober 2013

  Skrifter för folkbibliotek om biblioteksplaner och nyckeltal

  Skrifterna Biblioteksplan 2.0 och Nyckeltal 1.0 som skapats i samarbete mellan KB och de regionala biblioteksinstitutionerna finns nu publicerade och nås genom länken på respektive namn. En längre nyh…

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nästa,