Andra chansen att delta i konferensen "Alla barn har rätt till ett språk!"

Den nationella konferensen om små barns språkutveckling "Alla barn har rätt till ett språk!" mötte stor efterfrågan när den hölls i Halmstad. Nu finns en andra chans att delta, den här gången i Varberg, onsdagen den 4 maj 2016 klockan 8.30 – 16.30, på Varbergs stadshotell.

Alla barn har rätt till ett språk.

Alla barn har rätt till ett språk! Andra chansen!

Välkomna till en nationell konferens om små barns språkutveckling den 4 maj 2016, i Varberg. Vi presenterar kända framgångsfaktorer:

  • Samarbete över professionsgränserna mellan barnhälsovård, logopedi och bibliotek
  • Bokstart Sverige, erfarenheter från första året
  • Språkutvecklingen hos flerspråkiga barn – hur stödjer vi den på bästa sätt?
  • Språkglädje – ett pass med tips och trix som fungerar språkutvecklande.

Målgrupp är BHV- och bibliotekspersonal, logopeder, förskolepedagoger och övriga intresserade.

Dagen är kostnadsfri. Läs mer om konferensen och anmäl dig på Region Hallands webb, senast 22 april.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Statens Kulturråd och Kultur i Halland – Regionbiblioteket. Konferensen hölls även i Halmstad i mars, och nu erbjuds en andra chans att delta eftersom det inte fanns plats för alla intresserade vid första tillfället.