Läsning vidgar världen

Läsning vidagar världen är en serie fortbildningsdagar kring läsfrämjande för förskola, skola, alla typer av bibliotek, författare och studieförbund. Att "läsintresset" samlas och utbyter erfarenheter tror vi är en viktig faktor för att nå framgång.

Person som läser. Foto: Magnus Andersson

Fortbildningarna är ett samarrangemang mellan Kultur i Halland - regionbiblioteket och folkbiblioteken i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka med gott stöd av Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun.

Läsning vidgar världen – våren 2017

Inför Språkstart Halland – små barns språkutveckling – 15 februari

Alla barn har rätt till ett språk! Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet, för att tidigt stimulera språkutveckling. I denna satsning ska kommunerna och Region Halland samverka för att på olika sätt nå familjer med inspiration och information.

  • Onsdag 15 februari 2017 kl. 9 – 12
  • Borgsalen, Regionens hus, Södra vägen 9 i Halmstad

Läs hela programmet och anmäl dig här senast 10 februari.

Tidigare fortbildningsdagar:

Den livaktiga lyriken – 15 november 2016

Den livaktiga lyriken - en förmiddag för bibliotekspersonal och pedagoger med fördjupning kring lyrik och förmedling av lyrik. Vi har bjudit in en bibliotekarie och en litteraturvetare som pratar om olika sätt att arbeta med lyrik i mötet med biblioteksbesökare, elever och läsare.

Välkommen tisdag 15 november 2016, kl. 9.00 – 12.00, till Varbergs stadsbibliotek – Lilla Teatern. Det är ingen deltagaravgift och vi bjuder på fika.

Läs hela programmet här.

Bibliotekariers läsning - 8 december 2016

Det nationella projektet Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek har pågått i fem år och det har blivit dags att sammanfatta de lärdomar man kan dra. Vi har bjudit in Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap vid Malmö högskola och Erica Eklöf, specialpedagog och språkutvecklare vid Resurscentrum Kärnhuset i Halmstad för att de tillsammans med regionbibliotekarie Maria Ehrenberg ge oss en bild av bibliotekariers läsning, läsande förebilder och synen på kvalitet.

Målgrupp: Bibliotekspersonal. Plats: Kärnhuset, Halmstad. Tid: Torsdag 8 dec kl. 9.00-12.00. Det är ingen deltagaravgift och vi bjuder på fika.

Läs programmet här