Samverkan och nätverk

Under 2013/2014 har bibliotekschefsgruppen, bestående av chefer på folkbiblioteken i Halland och regionbibliotekarien, sett över organisation och uppdrag för nätverk och annan samverkan mellan folkbiblioteken.

Nätverk och arbetsgrupper

Bibliotekschefsgruppen har satt samman tre nätverk och tillsatt två arbetsgrupper:

 • Nätverk Barn
 • Nätverk Digitalt
 • Nätverk Unga

Ytterligare en arbetsgrupp kring kvalitetsarbete är föreslagen, och kan komma att tillsättas om så beslutas av chefsgruppen.

Nätverken träffas regelbundet, 1-2 representanter per kommun utses av respektive chef. Syftet är inspiration, erfarenhetsutbyte, inventering av metoder, samråd och samordning, att identifiera behov av arbetsgrupper (beslut i bibliotekschefsgruppen). Ordförandeskapet cirkulerar bland kommunerna och regionen.

Arbetsgrupperna tillsätts av bibliotekschefsgruppen och arbetar med ett specifikt, tydligt uppdrag under en begränsad tid. Består av fasta deltagare utifrån uppdraget. Syftet med arbetsgrupperna är att leverera ett resultat, ett genomförande eller ett förslag med konsekvenser.

Nätverk Barn

Samverkansområde språket. Barn 0-15 år. Ansvarig i bibliotekschefsgruppen är Maria Ehrenberg.

Fasta deltagare:
 • Bodil Ekelund eller Maria Andersson, Kungsbacka.
 • Johan Ringström, Kungsbacka
 • Petra Ljungberg, Laholm
 • Jessica Blohm, Hylte
 • Lise-Lotte Olaisen, Falkenberg
 • ?, Varberg
 • Gertrud Fahlin, Halmstad
 • Ulrika Torbjörnsson, Halmstad
 • Maria Ehde Andersson, Regionbiblioteket

Nätverk Digitalt

Samverkansområde digitalt. Det digitala utbudet (e-böcker), webb och sociala medier, insatser  för digital delaktighet, Halland i litteraturen. Ansvarig i bibliotekschefsgruppen är Monica Falk.

Fasta deltagare:
 • Cecilia Granström, Kungsbacka
 • Lena Tellefsen, Kungsbacka
 • Ann-Christin Magnusson, Laholm
 • Anna Björk, Laholm
 • Helena Sandström, Hylte
 • Magnus Nylén, Falkenberg
 • ?, Varberg
 • Katarina d'Aubigné, Halmstad
 • Benedicte Söderberg, Halmstad
 • Anna Rymdfors, Halmstad
 • Viktor Sarge, Regionbiblioteket
 • Eiler Jansson, Regionbiblioteket

Nätverk Unga

Samverkansområde språket. Gymnasieåldern och uppåt. Ansvarig i bibliotekschefsgruppen är Maria Ehrenberg.

Fasta deltagare:
 • Niclas Hedqvist, Kungsbacka
 • Jessica Istenes, Halmstad
 • Petra Ljungberg, Laholm
 • Jessica Blohm, Hylte
 • Cinna Svensson, Falkenberg
 • ?, Varberg
 • ?, Regionbiblioteket

Arbetsgrupp för kompetensutvecklingsplan

Ordförande Anette Hagberg. Övriga deltagare: Eva-Lotta Stenbäck, Eiler Jansson, Johan Hjert, Monica Falk, Ulla Desombre, ? (Varberg), ? (Falkenberg).

Arbetsgrupp för läsplan

Ordförande Maria Ehrenberg. Övriga deltagare: Christina Söderstedt, Marie Björk, Marie Erge, Jessica Blohm, Elisabeth Skog, Jeanette Malm, ? (Varberg), Peter Gerhardsson.