Folkbibliotek

Folkbiblioteken fungerar som mötesplatser, både formellt och informellt. Uppdraget är att tillgängliggöra litteratur, medier och information, att arbeta med lässtimulans och stöd för informationssökning. Dessutom arbetar man med kulturprogram, aktiviteter och uppsökande verksamhet, ofta i samarbete med andra aktörer. Målgrupp är allmänheten med särskild uppmärksamhet på prioriterade grupper. Huvudmän är kommunerna.

Folkbibliotek

Folkbibliotek finns i alla kommuner. Varje kommun har också ett flertal filialbibliotek som komplement till huvudbiblioteket. Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka har dessutom bokbussar (mobila bibliotek).

Laholms bibliotek

Besök:
Stadshuset
Humlegången 6

Postadress:
Humlegången 6
312 80 Laholm

Telefon 0430-151 50 eller 0430-151 51
Fax 0430-151 60
E-post: biblioteket@laholm.se

Webbplats: http://www.laholm.se/kommunal-service/bibliotek/

Webbkatalog: http://opac.laholm.axiell.com/opac/default.aspx

Falkenbergs Bibliotek

Biblioteksgatan 2
311 35 Falkenberg

Telefon 0346-88 63 70
Fax 0346-88 63 87
E-post: biblioteket@falkenberg.se

Webbplats och katalog: http://bibliotek.falkenberg.se/

Biblioteken i Halmstad

Besök:
Axel Olsons gata 1,
302 27 Halmstad

Postadress:
Box 4083
300 04 Halmstad

Telefon 035-13 71 81
Fax 035-13 71 64
E-post: stadsbiblioteket@halmstad.se

Webbplats och katalog: http://bibliotek.halmstad.se 

Biblioteken Hylte

Besök:

Centrumhuset
Fabriksgatan 1 A

Postadress:

Fabriksgatan 1A
314 31 Hyltebruk

Telefon 0345-181 56
Fax 0345-173 85
E-post: biblioteket@hylte.se

Webbplats: http://www.hylte.se/bibliotek/

Webbkatalog: http://hylte.bibkat.se/

Biblioteken i Varberg

Besök:

Kulturhuset Komedianten - Engelbrektsgatan 7

Postadress:

432 80 Varberg

Telefon 0340-886 00
Fax 0340-69 70 50
E-post: biblioteket@varberg.se

Webbplats: http://www2.varberg.se/bibliotek

Webbkatalog: http://bib.varberg.se/opac/

Blogg: http://varbergsbibblan.wordpress.com/

Biblioteken i Kungsbacka

Besök:

Kulturhuset Fyren
Borgmästaregatan 6

Postadress:

Borgmästaregatan 6
434 32 Kungsbacka
Telefon 0300-83 8020
E-post: bibliotek.info@kungsbacka.se

Webbplats och katalog: http://bibliotek.kungsbacka.se/