Sjukhusbibliotek

Medicinsk information och bibliotek (Region Hallands sjukhusbibliotek) riktar sig till sjukvårdens personal, vårdstuderande, patienter och anhöriga i syfte att bidra med information, utbildning och kultur. Verksamhetens främsta uppgift är att medverka till implementering av ny kunskap i vården. Huvudman är Region Halland.

Medicinsk information och bibliotek

Medicinsk information och bibliotek (sjukhusbiblioteken i Region Halland) är en del av verksamheten FoU Halland. FoU Halland har som uppdrag att stödja, främja och förbättra forskning, utveckling och utbildning i Region Halland.

Läs mer på Medicinsk information och biblioteks egna sidor på webbplatsen.

Medicinsk information och bibliotek i Varberg

Hallands sjukhus Varberg
Biblioteket
432 81 Varberg
Besök: Entré D

Telefon 0340-48 14 60
E-post: biblioteket.hsv@regionhalland.se

Medicinsk information och bibliotek i Halmstad

Hallands sjukhus Halmstad
Biblioteket
301 85 Halmstad
Besök: Entré 19

Telefon 035-13 46 60
E-post: biblioteket.hsh@regionhalland.se