Utbildningsbibliotek

Utbildningsbibliotekens huvuduppdrag är att höja kvaliteten på forskning och lärande. Användargrupper är studerande och lärare, samt för högskolebiblioteken även forskare och allmänhet. Huvudmän för grundskolans och gymnasieskolans bibliotek är kommunerna. För universitets- och högskolebiblioteken är staten huvudman. Huvudman för biblioteken på folkhögskolorna samt naturbruksgymnasierna i Halland är Region Halland.

Utbildningsbibliotek finns vid Högskolan i Halmstad, Militärhögskolan i Halmstad och Campus i Varberg. Det finns också bibliotek på gymnasieskolor, folkhögskolor och grundskolor.

Högskolebibliotek

Högskolebiblioteket i Halmstad

Besök
Kristian IV:s väg 3

Postadress
Högskolebiblioteket
Box 823
301 18 HALMSTAD

Telefon 035 - 16 71 04 (låneexpeditionen) eller 035 - 16 71 14 (informationsdisken)
Fax 035 - 14 85 28
E-post: biblioteket@hh.se

Webbplats: http://www.hh.se/bibliotek/
Webbkatalog: http://bibweb.hh.se/sv/katalog/simple.lasso

Blogg: http://bibweb.hh.se/blog/

Campusbiblioteket i Varberg

Otto Torells gata 18
432 44 Varberg

Telefon 0340-69 74 46
Fax 0340-69 74 45
Epost: varberg@bib.hh.se

Webbplats: http://www.campusbiblioteket.se/
Webbkatalog: http://bibweb.hh.se/varberg/katalog/simple.lasso

Garnisonsbiblioteket Halmstad

Garnisonens bibliotek består av tre enheter: Militärhögskolan Halmstads bibliotek, Garnisonens arbetsplatsbibliotek och LvSS referensbibliotek.

Box 516
301 80 Halmstad

Telefon 035-266 28 86
e-post: karin.ekbom@mil.se eller biblioteket-mhs-h@mil.se

Webbkatalog: http://asp.bicsv.se/mhsh/

Gymnasiebibliotek

Falkenbergs Gymnasieskola

Biblioteket
Garvareliden 2
311 35 Falkenberg

Telefon 0346-88 64 69

Kattegattgymnasiet

Biblioteket
Skepparegatan 36
302 38 Halmstad

Telefon 035-13 76 46
Fax 035-18 41 29
bibliotek.kg@u.halmstad.se

Sannarpsgymnasiet

Biblioteket
Frennarpsvägen
302 44 Halmstad

Telefon 035-13 76 90
Fax 035-13 76 98
christina.nord@utb.halmstad.se

Sturegymnasiet

Biblioteket
Engelbrektsgatan 30
302 50 Halmstad

Telefon 035-13 79 76
Fax 035-13 75 74

Aranäsgymnasiet

Biblioteket
Gymnasiegatan
434 42 Kungsbacka

Telefon 0300-83 45 20
Fax 0300-83 45 08

Elof Lindälvs gymnasium

Biblioteket
Varlagård 1
434 32 Kungsbacka

Telefon 0300-83 44 28
Fax 0300-87 15 97

Osbecksgymnasiet

Biblioteket
Skottegränd 3
312 80 Laholm

Telefon 0430-150 68
Fax 0430-164 98

Peder Skrivares skola

Biblioteket
Föreningsgatan 96
432 80 Varberg

Telefon 073 305 02 64
psbib@varberg.se

Munkagårdsgymnasiet

Biblioteket
Björkängsvägen
430 10 Tvååker

Telefon 0340-48 09 50
Fax 0340-473 65
Gustaf.Erling@regionhalland.se

Folkhögskolebibliotek

Katrinebergs folkhögskola

Biblioteket
310 58 Vessigebro

Telefon 0346-575 00,
Fax 0346-575 35
E-post: katrineberg@regionhalland.se

Löftadalens folkhögskola

Biblioteket
Box 193
430 31 Åsa

Telefon 0340-65 50 00
Fax 0340-65 54 60
E-post: loftadalen@regionhalland.se