Digitala biblioteksmiljöer

Området digitala biblioteksmiljöer fokuserar på strategisk utveckling av bibliotekens IT - både den interna tekniska infrastrukturen såväl som den IT som möter bibliotekens användare.

Tre områden har identifierats som särskilt strategiskt viktiga:

  • Bibliotekssystemen - här har jobbar vi bland annat med att ge biblioteken kontroll över sina verksamhetskritiska system genom t.ex. det fria och öppna systemet Koha. 
  • Poster - den metadata som fyller bibliotekssystemen och är nödvändig för att kunna driva ett bibliotek. Här följer vi med intresse utvecklingen av t.e.x postprojektet och diskussionen mellan KB och BTJ. I Kohaprojektet jobbar vi också med fria poster från Libris.
  • Licenser för e-media - Eftersom biblioteken inte äger e-media utan endast kan licensiera den saknar biblioteken kontroll över hur samlingarna kan användas och vad de kostar.