Biblioteksdatasystemet Koha

I debatten om hur man kan minska leverantörsberoendet och förbättra sina system framhålls ofta system med öppen källkod. I syfte att fördjupa kunskaperna om möjligheterna med sådana system har Regionbibliotek Halland testat bibliotekssystemet Koha under två tidigare projekt. Under 2012-2014 pågår projektet "Koha – billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek".

Ett första projektet genomfördes under 2009. Syftet var att öka kunskaperna kring bibliotekssystemet Koha genom att göra en testinstallation. Det andra projektet som pågick under 2010-2011 fokuserade på att skapa och dokumentera erfarenheter från daglig användning.

Erfarenheterna från det första projektet "Initialtest av biblioteksdatasystemet Koha" finns dokumenterade i projektrapporten "Duger? Det är ett jättebra system" som finns att ladda ned här till höger.

Under det pågående projektet "Koha – billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek" 2012-2014 migrerar Hylte folkbibliotek till Koha samtidigt som Högskolebiblioteket i Halmstad undersöker hur väl Koha matchar de akademiska bibliotekens behov. Projektet genomförs av Regionbibliotek Halland, Hylte folkbibliotek och Högskolan i Halmstad. Ytterligare projektmedel har beviljats från Kungliga biblioteket och Region Halland.

Under alla projekten har dagliga erfarenheter dokumenterats på: http://blogg.regionhalland.se/koha.