Digital delaktighet

Projektet ”Digital delaktighet” kombinerar samhällsnytta med praktisk nytta för biblioteken. Målet för projektet är att överbrygga den digitala klyftan genom att skapa positiva möten med teknik som inkluderar de som vanligtvis står utanför IT-användningen.

Det görs genom delprojekt som berör fyra arenor:

  • Det fysiska biblioteket
  • Det fysiska samhället
  • Den egna webbplatsen och katalogen
  • Internet

I dagsläget är fyra olika delprojekt planerade

Digitala skyltar – det fysiska biblioteket

Här handlar det om att såväl exponera hela samlingarna med digitalt material, det som är under inköp eller utlånat och som browsingstöd genom boktips på det som står inne på hyllorna.

Ludisering av informationsflöden – det fysiska biblioteket

Att göra avancerade gränssnitt mer lekfulla och roliga att använda. Till exemmpel genom språkstimulerande arbete med digitala sagor som publiceras på en särskild plattform (t.ex. sagoskärm) i biblioteket.

Mobil upptäckarglädje – det fysiska samhället

Mobiltelefonen har ju ett stort genomslag i alla åldersgrupper och är en transparent teknik som de flesta är trygga med. Vi planerar att utnyttja detta genom att skylta litterärt intressanta platser med telefonnummer man kan ringa för att höra specialkomponerad information. Tekniken används redan idag för turistinformation.

Egna kreativa arenor – internet, samt den egna webbplatsen och katalogen

Vi bygger en boktipsintegration mellan katalogen och Facebook för att synliggöra det litterära samtalet för fler. Det skapar ingångar till biblioteket för den tipsande användarens vänskara på Facebook - och bibliotekets utbud blir synligt för såväl storanvändare som icke-användare av biblioteket.

Följ vad som händer i projektet

Projektbloggen för Digital delaktighet är idag den bästa kanalen för att löpande följa projektet. På bloggen Bibliotek i Halland postas emellanåt även sammanfattningar av projektarbetet för den som nöjer sig med en mer översiktlig orientering.

Projektägare är Regionbibliotek Halland och projektet genomförs i samarbete med flera bibliotek i länet.

Projektledare är Viktor Sarge.

Projekttiden är 2010-07-01 – 2012-06-30.