Kampanjen Digidel 2013

Regionbiblioteket arbetar på flera plan för att öka den digitala delaktigheten. Vi driver och deltar i olika projekt och vi stödjer den nationella kampanjen Digidel 2013.

Hur arbetar vi för att öka den digitala delaktigheten?

Digidel 2013 - ytterligare 500 000 digitalt delaktiga

Regionbibliotek Halland stöjder kampanjen Digidel 2013 som syftar till att ytterligare 500 000 svenskar ska bli digitalt delaktiga. Vi uppmanar även biblioteken att engagera sig i kampanjen och visa upp hur de arbetar med att öka den digitala delaktigheten på kampanjens webbplats.

Digidel-nätverket efter kampanjen

Kampanjen Digidel 2013 är nu avslutad men arbetet med att öka den digitala delaktigheten fortsätter i nätverket Digidel. Läs mer om nätverket Digidel på Sambruks webbplats.

Projekt Digital delaktighet

Ett projekt som syftade till att öka den digitala delaktigheten och som drevs av Regionbiblioteket tillsammans med kommunbibliotek i Halland. Projektets fyra delprojekt ska på olika sätt öka nyfikenheten och minska trösklarna till att använda digitala bibliotekstjänster. Digitala skyltar, digitala sagor, upptäckarglädje via mobiltelefonen och boktipsfunktion för sociala medier i bibliotekskatalogen är konkreta exempel från delprojekten. Projektet finansierades av Region Halland och Kulturrådet.

Läs mer om Projekt Digital delaktighet (2010-2012).