Tillgänglighet på webben

Tillgänglighet på webben har flera aspekter. En mycket viktig sådan är att webbplatser fungerar oavsett teknisk utrustning eller funktionshinder. Regionbiblioteket har kartlagt de Halländska bibliotekswebbplatsernas tillgänglighet.

Under årskiftet 2004/2005 köptes en undersökning av tillgängligheten på Hallands bibliotekswebbplatser av företaget Funka Nu. Undersökningen baserade sig på de riktlinjerna WCAG från standardkonsortiet WAI som ligger till grund för den svenska "Vägledningen 24-timmarswebben" från Verva. Resultatet var att endast 34% av de undersökta punkterna var godkända.

Under hösten 2007 upprepade Viktor Sarge på regionbiblioteket undersökningen. En viss förbättring kunde ses då det nu var 41% av de undersökta punkterna som var godkända. Falkenberg kunde som enda kommun ståta med en förbättring utanför felmarginalen. Det arbete man lagt ned på att följa upp den första undersökningen gav utdelning i uppföljningens bästa resultat.

Den som är intresserad av att sätta sig in i tillgänglighetsfrågor har god nytta av "Vägledningen 24-timmarswebben" från Verva och materialet från Web Accessibility Initiative.