Om regionbiblioteket

Regionbibliotekets uppdrag är att arbeta med regional utveckling, kompletterande medier, information samt kompetens- och verksamhetsutveckling.

Regionbibliotekets arbetsområden

I Hallands kulturplan 2017–2020 beskrivs utvecklingsområdet regional biblioteksverksamhet (s. 44f) respektive utvecklingsområdet litteratur (s. 42f).

Vi arbetar bland annat i projekt och i nätverk. Vi bedriver kompetensutveckling och arbetar handledande. I arbetet är omvärldsbevakning och analys viktiga delar, där resultaten sprids vidare och används i utvecklingsarbetet.

Kontakta personal >>