Om regionbiblioteket

Regionbibliotekets uppdrag är att arbeta med regional utveckling, kompletterande medier, information samt kompetens- och verksamhetsutveckling.

Regionbibliotekets arbetsområden

Den regionala biblioteksplanen "Biblioteksstrategi för Halland 2010–2020" och "Hallands kulturplan 2014–2016" beskriver regionbibliotekets prioriterade utvecklingsområden:

 • Biblioteksservice för alla
 • Profilerade mötesplatser
 • Livslångt lärande
 • Delaktighet och skapande
 • Digitala bibliotek
 • Allas kompetenser som resurs

I Hallands kulturplan 2014–2016 beskrivs utvecklingsområdet regional biblioteksverksamhet (s. 42).

Detta vill Region Halland prioritera 2014–2016 inom utvecklingsområdet regional biblioteksverksamhet:

 • En gemensam läsfrämjandeplan för hela Halland, som inkluderar textens teknikneutralitet (oavsett publiceringsform).
 • Utveckling av biblioteken som kulturhus inkluderande alla konstarter, samt som demokratisk arena för samhällsengagemang och möten mellan medborgare och politiker.
 • Utveckling av bibliotekens funktion som mötesplatser med utgångspunkt från användarnas behov, oavsett om mötesplatsen är fast eller rullande, fysisk eller digital.
 • Stärkt samverkan mellan skolbibliotek och folkbibliotek.
 • Utveckling av fri och öppen programvara och höjningav bibliotekens kompetens som it-beställare och ägare.
 • E-boksfrågan. Noga följa och på nationellt plan driva denna. Utveckling av lokala lösningar.
 • Digital delaktighet för alla.

Vi arbetar bland annat i projekt och i nätverk. Vi bedriver kompetensutveckling och arbetar handledande. I arbetet är omvärldsbevakning och analys viktiga delar, där resultaten sprids vidare och används i utvecklingsarbetet.

Kontakta personal >>