Om regional biblioteksverksamhet

Den regionala biblioteksverksamheten har som uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Regionbiblioteket i Halland driver utvecklingsfrågor och omvärldsbevakar den nationella och internationella biblioteksarenan.

Våra arbetsområden omfattar också skolbiblioteksfrågor samt samverkan mellan regionens olika bibliotekstyper.

Regional biblioteksverksamhet och folkbiblioteken i Halland arbetar med gemensamma prioriteringar utifrån Hallands kulturplan. I nuvarande plan är det:

  • Stärka språkutveckling och litteracitet.
  • Synliggöra biblioteken som en pålitlig informationskälla.
  • Bevaka och påverka infrastrukturfrågor för information.
  • Lyfta fram folkbiblioteken som rum för demo¬kratisk utveckling.
  • Stärka biblioteken i skolan.
  • Ta fram en ny regional biblioteksplan.

Kontakta personal >>