Vi jobbar på Regionbiblioteket

Maria Ehrenberg
Avdelningschef - Regionbibliotekarie
Telefon 035-17 98 61
Mer Information
Maria Ehde Andersson
Utvecklare - Bibliotek barn och unga
Telefon 035-17 98 63
Mer Information
Eiler Jansson
Utvecklare - Bibliotek
Telefon 035-17 98 60
Mer Information
Viktor Sarge
Kommunikatör - Digitala biblioteksmiljöer
Mer Information
Hugo Tham
Utvecklare - Kultur o Hälsa
Telefon 072-702 56 27
Mobiltelefon 072-702 56 27
Mer Information