Nätverk

Regionbibliotek Halland ingår i flera nätverk och grupper.

Nätverk inom regionen

Inom parentes finns namnet på regionbibliotekets representant.

 • Bibliotekschefsgruppen (Maria Ehrenberg)
 • Nätverk Barn (Maria Ehde Andersson)
 • Nätverk Digitalt (Viktor Sarge, Eiler Jansson)
 • Nätverk Unga

Läs mer om nätverk och samverkan.

Nationella nätverk

 • Kungliga bibliotekets expertgrupp för metadata (Viktor Sarge 2012-2014)
 • Föreningen Sveriges länsbibliotekarier, SLB (Maria Ehrenberg)
 • Kungliga bibliotekets kvalitetsgrupp (Maria Ehrenberg)
 • Kärnhusgruppen (Maria Ehde Andersson)
 • LIM barngruppen (Maria Ehde Andersson)
 • MTM:s referensgrupp för folk- och skolbibliotek (Eiler Jansson)
 • Nationell arbetsgrupp för barnkulturfrågor (Maria Ehde Andersson)
 • Nationella nätverk för tillgänglighet-, barn samt IKT/mediefrågor
  (respektive utvecklingsledare)
 • Små barns språkutveckling (Maria Ehde Andersson)
 • Svensk biblioteksförening (Maria Ehrenberg)