Fjärrlån

Halmstad är inte längre värdbibliotek vilket innebär att fjärrlån kan beställas från vilket bibliotek som helst i fortsättningen. Förändringarna som infördes i januari 2014 syftar till att förbättra för hallänningarna genom snabbare fjärrlån och ett jämnare flöde genom tätare transporter, samt att medierna ska finnas nära användaren.

Nya fjärrlånerutiner från 1 januari 2014

Plockning och utlåning från Halmstad kommer inte längre att ske i Regionbibliotekets regi. Den omlastning mellan lådorna som har skötts av regionbiblioteket och skett i Halmstad stadsbibliotek kommer fr.o.m. 2 januari istället att ske hos Logistikservice, en avdelning inom Regionservice (RGS) på Region Halland, dvs i deras lokaler vid sjukhuset i Halmstad.

Rutiner från 2014

Transporter

 • Dagliga transporter. Fr.o.m. 2 januari 2014 kommer det att gå transporter varje vardag mellan huvudbiblioteken i länet.
 • Transporterna sköts som tidigare av Logistikservice (RGS). All sortering och omplockning sker i RGS:s lokaler.
 • Transporter till och från högskolebiblioteket i Halmstad kommer att skötas av RGS under en provperiod på ett halvår. Dessa transporter sker två gånger per vecka.
 • Transportlådorna har adressetiketter som är märkta RGS/kommunbibliotekets namn. Vänd på dessa så att det framgår i vilken riktning lådan är på väg.

Plockning och märkning

 • Plockning av de böcker som ska till bibliotek i länet sköts av varje bibliotek, gäller nu även Halmstad stadsbibliotek.
 • De böcker eller annan media som skickas med lådorna måste vara ordentligt märkta med mottagande bibliotek. Observera att detta även gäller när böcker ska returneras till sitt hembibliotek!
 • Namn på mottagande bibliotek ska skrivas med tydlig text på en stor lapp (A5 eller liknande) så att denna inte försvinner i hanteringen. Huvudsaken är att märkningen är tydlig. Även om slutdestinationen är en filial ska huvudbiblioteket stå med på adresslappen, den som packar ska inte behöva känna till i vilken kommun biblioteksfilialer etc ligger. Böcker som saknar lappar kommer att returneras till det bibliotek som äger boken.
Märkning:
 • Laholms bibliotek
 • Hylte bibliotek
 • Halmstads stadsbibliotek
 • Falkenbergs stadsbibliotek
 • Varbergs stadsbibliotek
 • Kungsbacka bibliotek
 • Biblioteket Halmstad högskola

Medier på andra språk

 • Medier på andra språk behandlas i fortsättningen som enskilda lån vilket betyder att plockning av depositioner upphör från årsskiftet. Varje kommunbibliotek kommer att få ett visst bidrag för att köpa in medier på andra språk. IB har lovat att under en övergångsperiod se positivt på önskemål om depositioner från Halland. Ni måste dock ange i beställningen varför ni önskar denna deposition.
 • Returer av årets depositioner: Information om detta kommer att gå ut från Halmstad stadsbibliotek till bibliotekscheferna.

Bra att veta

Vill ni skicka saker till regionbiblioteket kan dessa läggas i internkuvert i lådorna – de skickas då vidare med Region Hallands internpost.

Listor på litteratur som köps in för regionala medel skickas till regionbiblioteket två gånger per år.

Eiler Jansson kommer att fungera som kontaktperson mellan biblioteken och Regionservice (RGS) när det gäller transporterna inom länet. Vi vill dessutom gärna veta när problem uppstår, så tveka inte att kontakta oss.

Postadress för retur av fjärrlån från Halmstad:

Halmstad stadsbibliotek
Box 4083
300 04 HALMSTAD

Riktlinjer för fjärrlån

Fjärrlåneguide från ILS, Informations- och lånecentraler i samverkan. I guiden ges information om arbetsgång m.m. för fjärrlån inom och utanför Norden.

Riktlinjer för fjärrlån inom sydlänsområdet.