Våra nätverk

För att nå olika grupper i olika sammanhang, har vi i dagsläget tre olika nätverk. Ibland arrangerar vi träffar kring separata intressefrågor. Vill du ingå i ett av nätverken eller i något sammanhang samarbeta kring frågor som berör områdena, kontakta oss!

Bingestickning

Sticknätverk

Att stickningen är stor i  Halland är fantastiskt eftersom vi har ett arv här att förvalta när det gäller denna teknik!  Runt 25 stickcaféer finns det, några duktiga designers och många stickentusiaster.  För att vi ska kunna nå varandra, sprida information och göra stickinsatser tillsammans, finns ett sticknätverk. Vill du ha information och finnas med i listan eller är du arrangör och vill samarbeta kring stickning, kontakta utvecklare Marita Jönsson. Ett nyhetsbrev skickas ut några gånger om året till dem som finns med i listan.Välkommen med idéer på vad vi kan göra tillsammans!

Tränätverk

Vill du ingå i ett nätverket kring träslöjdande och få utskick om trä, kontakta utvecklare Veronica Olofsson.

Vävnätverk

I Halland finns idag 40 olika vävgrupper. Det är föreningar, vävstugor, hyresgästföreningar och privatpersoner som driver de olika mötesplatserna. Kultur i Halland - Slöjd gör utskick med information kring vävning och det anordnas två vävcafeer om året, kontakta utvecklare Marita Jönsson om du vill ingå i nätverket och få utskicken. På webbplatsen Textil Hemslöjd hittar du din närmaste vävstuga.