Lokala tillverkare och formgivare skapar designutställning

Halland har med framgång profilerat sig inom lokalt mathantverk på senaste tiden men vad finns det för möjligheter inom lokal produkttillverkning av annat slag? Vilka är formgivarna som verkar i Halland? Och framförallt; vad kan lokala tillverkare och formgivare åstadkomma när de arbetar tillsammans? Det visas i utställningen Den Nya Kartan: Halland.

Den Nya Kartan Halland.

Den Nya Kartan: Halland

En utställning på Falkenbergs museum – designmuseum.

  • Utställningen visas 9 september – 26 november 2017.
  • Vernissage lördag 9 september.

Jenny Nordberg. Foto: Petra Bindel.Utställningen Den Nya Kartan är ett inlägg i debatten kring hur lokal produktion kan vara en del av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Projektet är initierat av industridesigner och curator Jenny Nordberg. Hon menar att den globala produktionskartan börjar ritas om.

Framtidens produkter kommer att, precis som maten vi äter, i högre grad tillverkas lokalt, passera färre mellanhänder, vara mer småskalig samt vara schysstare för alla inblandade.

För att visa upp produktionspotential, som finns lokalt, initierade Jenny Nordberg projektet Den Nya Kartan i Skåne våren 2015. Hon ville visa att det är fullt möjligt att producera hos fantastiska tillverkare i Sverige. Resultatet av samarbetena mellan skånska formgivare och tillverkare visades på Form/Design Center, Nationalmuseum och Vandalorum i Värnamo. På Vandalorum visades dessutom samtidigt en småländsk version och nu är det dags för en halländsk version på Falkenbergs museum.

Jenny Nordberg har tillsammans med Falkenbergs museum skapat 15 nya samarbeten mellan formgivare och tillverkare i Halland.

Varje par har fått i uppdrag att gemensamt ta fram en eller flera nya produkter till utställningen på Falkenbergs museum. Arbetet kan redan nu följas på Instagram via hashtaggen #dennyakartan_halland.

Projektet har uppmärksammats och vidareutvecklats genom finansiering från Region Halland. I denna vidareutveckling kommer samarbeten och metoder att dokumenteras, filmas och spridas för att utveckla traditionell tillverkningsindustri och den kulturella och kreativa näringen i Halland. Utställningen kommer också att visas på Stockholm Furniture Fair 2018. Projektets syfte är att inspirera till fler framtida lokala samarbeten mellan traditionell tillverkningsindustri och formgivare i Halland, då nya innovativa samarbeten breddar kompetensen och leder till ökad konkurrenskraft.

Utställningsproducent är Jenny Nordberg i samarbete med Falkenbergs museum. Falkenbergs museum är ett kommunalt museum med inriktning design, på uppdrag från Falkenbergs kommun och Region Halland.

Läs mer: www.falkenbergsmuseum.se