Textilkonstnär blev årets kulturpristagare

Textilkonstnären, författaren och ullspecialisten Kerstin Paradis Gustafsson tilldelades idag Region Hallands kulturpris 2017. Kulturpriset delades ut vid regionfullmäktiges möte och prissumman är på 75 000 kr.

Årets kulturpristagare Kerstin Paradis Gustafsson.

Motiveringen lyder:

Kerstin Paradis Gustafsson har med stor respekt för kvinnors hantverksskicklighet genom sina resor och ett idogt forskningsarbete samlat in kunskaper om ull och ullhantering världen över. Med sin konstnärliga gärning och genom de böcker hon skrivit, delger hon alla slöjd- och hantverksintresserade ovärderliga textila teknikkunskaper. Kerstin Paradis Gustafsson bidrar därmed till att vårt gemensamma textila kulturarv inte går förlorat för kommande generationer.

Kulturpriset delades ut vid en ceremoni under regionfullmäktige idag den 29 november.

– Det känns fantastiskt roligt att få uppmärksamma en konstnär som Kerstin Paradis Gustafsson. Genom sitt idoga arbete med att globalt studera, dokumentera och ta tillvara textila tekniker är hon förutom konstnär också en kunskapsspridare av rang, tillika expert på det som rör ull och ullhantering, säger Lovisa Aldrin, ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Ett universellt uttryck

Kerstin Paradis Gustafsson.Kerstin Paradis Gustafsson är både konstnär och författare med inriktning på ull och textil. Kerstin Paradis Gustafsson har rest i länder världen över för att ta del av andra kulturers sätt att bearbeta och använda ull.

Allt hon gör i sitt konstnärskap är handgjort: tvinnat, vävt, filtat, tovat, broderat, stickat, nålbundet och så vidare. Med en gedigen textil utbildning som grund samt genom kunskapsinhämtning under forskning och resor behärskar hon en mängd olika tekniker. Hennes textilkonst har ett universellt uttryck.

– Alla kulturmöten i olika länder och mitt arbete på Världskulturmuseet – allt har gett mig så mycket inspiration, förklarar Kerstin Paradis Gustafsson. Mitt bildspråk får inspiration av kvinnors berättande där tråden är en symbol för livet, fortsätter hon.

Sprider kunskaper om ullhantverk

Kerstin Paradis Gustafsson anlitas ofta som föreläsare eller specialist; på kurser, seminarier och i textilutbildningar på alla nivåer. Hon delar också med sig av sina kunskaper i det femtontal böcker hon skrivit.

Hon är född 1941 och är sedan många år bosatt utanför Varberg. Den vackra fyrlängade gården Trulsa, som i sig är ett halländskt kulturarv, har hon låtit göra iordning och där håller hon också kursverksamhet och visar gärna sin textilsamling från hela världen för intresserade.

Fakta om kulturpriset

Region Halland delar årligen ut kulturpris till personer som gjort framstående insatser inom kulturlivet, och som har anknytning till Hallands län. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft.