Opphämta i Halland

Opphämta är den teknik inom vävning som är den mest utmärkande i Halland när det handlar om allmogetextilier. Tekniken i sig finns spridd såväl i Sverige som i övriga världen. För att väva opphämta, använder man samma utrustning som vid damastvävning, d v s antingen skälblad eller dragrustning.

Halländsk opphämta - då och nu

Projektet Opphämta – från högloftsstuga till glaspalats, har drivits vid Kultur i Halland – Slöjd sedan 2011 och syftar till att samla, fördjupa och sprida kunskap om opphämtavävning i Halland.

Hängkläde

Genom projektet har en grupp unga väverskor vidareutbildats i opphämtavävning och de praktiska kunskaperna har knutits till forskning och samlingar kring opphämtavävda textilier. Det gör att det idag finns fler som kan informera om och lära ut opphämtavävning.

Inom projektet har den rika mönsterskatt som förekommer på äldre opphämtavävda hängkläden från regionen samlats in för att tillgängliggöras.

Genom detta material kommer fler textilier och andra produkter som är anpassade för dagens behov och förutsättningar att utvecklas, inom och utom projektets ramar.

Läs mer om arbetet inom projektet, hitta användbart material och beskrivningar för opphämtavävning här.

Följ projektet, diskutera opphämta med andra och finn mer inspiration på projektets Facebook- och Pinterestsidor: