Avslutningar

Opphämtavävda hängkläden kan vara bara fållade i ändarna, men ofta har de vackra avslutningar gjorda i spetstekniker eller vanlig flätad/knuten frans. En ofta förekommande variant är konstfullt treflätade fransar i olika mönster.

På lister (smalare, ibland opphämtavävda, textilier som fästes på ryggåsstugans bjälkar och på hyllkanter) är ibland separat flätade fransar eller filétspets fästa. En folklig benämning på det senare kallas för "knutet och trätt". Bottentekniken är den samma som för knutna fisknät och bildar ett rutnät som sedan broderas genom trädningar.

De flätade spetsarna görs i treflätning i Halland, till skillnad från nordligare delar av Sverige där liknande flätningar görs i fyrflätning. Treflätningen förekom under medeltiden som ett sätt att tillverka spets i Italien, men är som teknik förmodligen mycket äldre än så. Treflätningen skiljer sig tekniskt från fyrflätningen som har mer gemensamt med knypplingen.

Ibland förekommer det att en treflätad botten träds med broderier – en kombination av de båda teknikerna.

En av de (den?) sista som lär ut treflätning i Sverige är Ally Svensson, från Sankt Olof på Österlen. Se filmen när Ally visar hur treflätning går till:

Filmen är gjord av Emma Gerdien och producerad som ett samarbete mellan Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Örebro länsmuseum och Region Halland.