Kvalitetsförslag

De äldre hängklädena vävdes i lin, de senare i bomull och lin. Som nybörjare kan det vara bra att välja en kvalitet helt i bomull till bottenväven. Experimentera med olika material i mönsterinslagen – förr var det lin i det blåa och bomull i det röda mönsterinslagen, men även blått yllegarn förekommer.

Opphämta består av en tuskaftsbotten med löst flotterande mönsterinslag som slås in mellan vartannat botteninslag. Varpen stygnsolvas för att underlätta plockningen av mönstret.

Mönstret byggs upp av stygn som på hängklädena ofta är 4 varptrådar breda, och så många mönsterinslag höga att de bildar en kvadratisk ruta. Varje ruta på mönstret representerar ett stygn i väven.

HM2228

Opphämta vävs ofta med avigsidan upp, vilket underlättar när flera färger ska plockas in i samma mönsterskäl, som de gula rutorna i mittenmönstret i exemplet här.

Mönstret "hämtas upp" med ett plockspröt (ta mönstertramporna till hjälp för att se stygnen) och ett skälblad sätts in i mönsterskälet, bakom solven. Slå in ett mönsterinslag i mönsterskälet, trampa sedan om till ett tuskaftsskäl och slå in ett botteninslag. Upprepa tills stygnen har önskad höjd. Sedan måste skälbladet tas ut och nästa mönsterinslag plockas upp.

Det finns olika sätt att "spara" de upplockade stygnen så att de inte behöver plockas upp så många gånger. Läs mer i Lillemor Johanssons bok "Opphämta och Damast – med skälblad eller dragvävstol".

Vävsedel med kvalitetsförslag

Här på sidan hittar du en vävsedel med kvalitetsförslag (PDF-dokument, 3,2 MB). Detta mönsterbra' är ett mittenmönster hämtat från ett hängkläde som finns bevarat på Hallands Konstmuseum, materialnr HM 2228.