Lär dig väva

Vill du lära dig väva opphämta?

På många av Hallands vävstugor finns vävstolar med opphämtavävar uppsatta.

Se vilken stuga som ligger närmast dig på webbplatsen Textil Hemslöjd, där hemslöjdskonsulenterna samlat kontaktuppgifter till alla Sveriges vävstugor.