Mönster

En samling av nedtecknade opphämtamönster, hämtade från hängkläden runtom i Halland. De är tänkta som inspiration för dig som redan väver, eller vill väva opphämta, men de är också användbara för broderi, stickning och mycket annat.

De opphämtavävda hängklädena i Halland är rikt mönstrade och de äldre textilierna har en speciell struktur för mönstrens placering som ger en stor mönstervariation att inspireras av.

De äldre hängklädena var anpassade för det speciella rum som ryggåsstugan utgjorde. Mönstringen är symmetrisk på flera sätt, och har en uttänkt mittpunkt som traditionellt placerades över rummets hörnskåp. Från det unika mittmönstret spegelvänds grupperna av mönster ut mot textilens ändar.

Ryggåsstuga med hängkläde, Bollaltebygget, Knäred

Varje grupp – eller mönsterbra´ - spegelvänds också i sig självt. Det innebär att varje mönsterbra´ består av en individuell mönsterbård som omges av två – eller tre – tjänare som spegelvänds på vardera sidan av mitten.

Denna struktur gör att ett hängkläde med 10 meters längd kan innehålla sju olika mönsterbra´n som spegelvänds efter halva längden.

Mönsterbra'

De nedtecknade mönstren som du kan ladda ner här är dels mönster från ett och samma hängkläde, så att du som vill kan väva upp ditt eget, dels olika varianter på några vanligt förekommande mönsterformer som är hämtade från olika hängkläden.

Mönstren finns både illustrerade så som de varit vävda på det aktuella hängklädet, med hoppor och oregelbundenheter nedtecknade, och i rapportform om du vill rapportera dem själv.

De äldre textilierna, vars mönster Emma Gerdien tecknat ner, finns på Hallands Konstmuseum och hos privatpersoner.