Om projektet

Projektet "Opphämta - från högloftsstuga till glaspalats" drivs av Kultur i Halland - Slöjd och har pågått sedan maj 2011. Målet är att bära kunskaperna om vävtekniken opphämta och dess användning vidare, stimulera till utveckling av vävningen och till användning av opphämtans rika mönsterskatt.

Biltext=Hillevi och Emma besöker Våxtorps hembygdsstuga.Vid projektets början deltog väverskorna Helen Carlsson, Emma Prins, Catrin Gunnarsson, Hillevi Svensson och Emma Gerdien.

Projektet har knutit kontakter med flera sakkunniga inom olika områden som berör opphämtavävningen som vävteknik historiskt och inför framtiden.

Opphämtan i historiska textilier

Hallands konstmuseum har idag en stor samling av halländska textilier vävda i opphämta. Vid uppstarten introducerades deltagarna till textilforskaren Anneli Palmsköld och Anna Holmström som arbetar som antikvarie vid Hallands konstmuseum. 2007 disputerade Anneli Palmsköld vid etnologiska institutionen i Lund med sin avhandling "Textila tolkningar. Om hängkläden, drättar, lister och takdukar".

Projektdeltagarna har fått en kortare utbildning i praktisk vävning av opphämta av vävläraren/ författaren/ vävstolsutvecklaren Lillemor Johansson i Glimåkra.

En vanlig avslutning på opphämtavävda hängkläden är fransflätning, och genom projektet har deltagarna fått en kurs i tekniken av Ally Svensson, Österlen. En film som introducerar fransflätningen har också producerats, i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor, Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet och Örebro läns museum.

Opphämtan idag och i framtiden

För att utveckla opphämtavävningen till dagens behov och för att arbeta fram nya användningsområden för de mönster som vävningen bär med sig har formgivaren Anna Kraitz kopplats till projektet. Hon har handlett projektdeltagarna i produktutveckling och skissarbete.

Under våren 2014 har en av projektets deltagare anställts för att samla in en del av den halländska opphämtavävningens alla mönster i syfte att kunna sprida dem till fler intresserade. Samtidigt har vävstugor runt om i Halland som önskat det kunnat få handledning i opphämtavävning.

Projektet har också besökt Hemslöjdens kursgård Sätergläntan och fått kontakt med elever som vill fördjupa sig i opphämtan.

Genom åren har projektet deltagit i olika publika evenemang, så som Glimåkradagarna 2013, utställningen VÄV på Nordiska museet 2012 och det samlade arbetet presenteras på Vävmässan 2014 i Umeå.

Arbetet med opphämta har kunnat genomföras med hjälp av medel från CA Bergströms fond och projektmedel från Region Halland.

Följ projektet

Följ projektet på: http://www.facebook.com/opphamtaihalland
och se bilder på hängkläden på: http://www.pinterest.com/opphamtahalland

Läs mer om opphämta

Vill du ta del av Karen Satos slutsatser för hur hon har vävt opphämta, kontakta henne på karen.sato410@gmail.com och beställ hennes uppsats. Hur Emma Andersson resonerade kring mönstren och vad hon sökte för resultat, får du del av via hennes kandidatuppsats på Högskolan för Design och Konsthantverk, e.c.a.design@hotmail.com