Slöjdföreningar

I halland finns en länsförening och fyra lokalförenigar. Här hittar du kort information om dessa föreningar samt länkar till deras hemsidor. Vill du engagera dig i din lokalförening, gå en kurs eller har ideer som du vill förverkliga så hör av dig till respektive ordförande.

Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden

Länsförening

http://www.hemslojden.org/forening/hallandska-hemslojdsforeningen-bindslojden/

Kontaktpersoner

Görel Pehrson, Ordförande

gorel.pehrson@kungsbacka.se

0300-18 836 / 070-459 30 64

 

Kungsbacka hemslöjdsgille

Kungsbacka Hemslöjdsgille arbetar aktivt och ideellt för att bevara och lära ut både mjuk- och hårdslöjd. Här ryms allt från traditionell vävning, tovning, bandvävning, frivoliteter, knyppling och stickning till karvsnitt, träslöjd och trådtjack.

http://www.hemslojden.org/forening/kungsbacka/

Kontaktpersoner

Ulla Engström, Ordförande

ulla.g.e@telia.com

076-763 19 16

Britt-Marie Olsson, Kassör

ask.embla@aecad.se

070-744 42 85

 

Varbergs hemslöjdsförening

En nystartad förening under uppbyggnad med mycket på gång.

http://www.hemslojden.org/forening/varbergs-hemslojdsforening/

Kontaktpersoner

Marie Lundin, Ordförande

mimmilundin@telia.com

 

Falkenbergs hemslöjdsförening

Falkenbergs hemslöjdsförening har funnits sedan 1986. Vi arrangerar massvis med aktiviteter där vi träffas för att nörda in oss på olika material och tekniker. Då och då arrangeras även gemensamma utflykter.

http://www.hemslojden.org/forening/falkenbergs-hemslojdsgille/

Berit Johnsson, Ordförande

berit@johnzzon.net

073-670 40 03

 

Halmstads hemslöjdsförening

Vi vill sprida kunskap om hantverkstekniker, återbruk och kvalitet och berätta historien bakom det traditionella hantverket samt bidra till att kunskaper förs vidare, så kallad re-skilling. Vi arbetar mycket med integration och slöjd.

Vi verkar för att sprida kunskapen som finns inom Hemslöjden genom att:

•Arrangera workshops, föreläsningar och studiebesök.

•Samverka med andra föreningar i närområdet.

•Medverka i arrangemang i kommunen där hemslöjd kan tillföra ett mervärde.

http://www.hemslojden.org/forening/halmstads-hemslojdsforening/

Kontaktpersoner

Harriet Axelsson, Ordförande

hemslojd.halmstad@gmail.com