Slöjdhandledarutbildning

Vill du utbilda dig till Slöjdhandledare? Denna utbildning riktar sig till såväl dig som vill utveckla redan befintlig verksamhet som till dig som vill starta en ny.

Nästa grundutbildning till slöjdhandledare startar januari 2019.

Fingerdockor.Arbetar du inom fritids, skola, förskola, kulturskola, särskola, museum, naturrum, ungdomsverksamhet, kyrka, förening eller liknande och vill öka möjligheten för barn, unga eller/och vuxna att slöjda?

Lär dig slöjda enkelt och säkert med barn och unga

Utbildningen erbjuder dig, med eller utan förkunskaper, redskap för att slöjda säkert och enkelt tillsammans med barn och unga. Pedagogiken går också att använda i sammanhang där du slöjdar med vuxna och äldre.

40 timmar tillsammans med erfarna utbildningshandledare och gästföreläsare

Utbildningsupplägget är 40 studietimmar fördelat på 6 träffar under våren, januari-april 2019. Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment, grupparbete i att arrangera slöjdaktiviteter samt en halvdag med hjärt-lungräddning av barn och olycksfall i slöjdrummet.  Det finns 12 utbildningsplatser.

Utbildningsintyg

Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsintyg.  För att få ett fullständigt utbildningsintyg krävs närvaro på alla sex träffar. Intyg ges alltid på genomförda delmoment om inte närvaro vid alla.

Täljkniv.

Anmäl ditt intresse

Nästa grundutbildning till slöjdhandledare startar januari 2019.
Deltagarkostnad är 3900 kr exkl. moms, material, för- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Utbildningen hålls i Halland, ort meddelas senare.
Anmäl redan nu ditt intresse till: Veronica Olofsson, veronica.olofsson@regionhalland.se.

Utbildningsinnehåll

Praktisk del
HLR Hjärt-lungräddning barn.
Delta i en Slöjdklubb, miniformat.
Plåtslöjd – Berättarlykta, grundteknik, verktygs- och materialkännedom.
Hastkorg – flätteknik och materialkännedom.
Yllebroderi – Grannlåtsbroderi, grundteknik och materialkännedom.
Pappslöjd – Ordskattkista
Tovning – våttovning, grundteknik och materialkännedom.
Täljning – i färskt trä, grundteknik, säkerhet verktygs- och materialkännedom.
Vävning – på flera sätt, grundteknik och materialkännedom.
Grenfigurer – att kombinera olika slöjdtekniker.
Teoridel
Om slöjd och strukturer.
Vad är slöjd?
Slöjden med barnet i centrum.
Introduktion av Slöjdklubbens struktur.
Slöjden i en trygg miljö.
Olycksfall i slöjdrummet.
Slöjdens rum - hur omgivningen påverkar.
Mångfald och integration.
Integration genom slöjd.
Slöjdens berättelser - ord och magi.
Barnet som medskapare.
Slöjden som resurs - hållbarhet.
Pedagogikens fem förhållningssätt.
Slöjdens utforskande och reflekterande arbetssätt.
Genus jämställdhet - barn och slöjd.
Slöjdens lust och nytta.
Slöjden som resurs - tvärkulturella möten.
Grupparbete - att arrangera slöjdaktivitet, planering och upplägg.

Utbildningen arrangeras av Kultur i Halland - Slöjd