Slöjdhandledarutbildning

Vill du utbilda dig till Slöjdhandledare? Denna utbildning riktar sig såväl till dig som vill utveckla redan befintlig verksamhet som till dig som vill starta en ny.

Nästa grundutbildning till slöjdhandledare startar 1 februari 2019. Studieort: Halmstad. Sista anmälningsdag är 24 januari.

Fingerdockor.Arbetar du inom fritids, skola, förskola, kulturskola, särskola, museum, naturrum, ungdomsverksamhet, kyrka, förening eller liknande och vill öka möjligheten för barn, unga eller/och vuxna att slöjda?

Lär dig slöjda enkelt och säkert med barn och unga

Utbildningen erbjuder dig, med eller utan förkunskaper, redskap för att slöjda säkert och enkelt tillsammans med barn och unga. Pedagogiken går också att använda i sammanhang där du slöjdar med vuxna och äldre.

47 timmar tillsammans med erfarna utbildningshandledare och gästföreläsare

Utbildningsupplägget är 47 studietimmar fördelat på 7 träffar under våren, februari-april 2019. Vi kommer att vara på Kulturhuset Najaden, Halmstad, i Konstnärernas Kollektivverkstads nya lokaler. Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment, grupparbete i att arrangera slöjdaktiviteter samt en halvdag med hjärt-lungräddning av barn och olycksfall i slöjdrummet. 
Det finns 12 utbildningsplatser.

Utbildningsintyg

Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsintyg. För att få ett fullständigt utbildningsintyg krävs närvaro på alla sju träffar. Intyg ges alltid på genomförda delmoment om inte närvaro vid alla.

Täljkniv.

Välkommen med din anmälan

Nästa grundutbildning till slöjdhandledare startar 1 februari 2019.
Utbildningen hålls på Kulturhuset Najaden, Halmstad, i Konstnärernas Kollektivverkstads nya lokaler. Utbildningstider: kl. 08.30- 16.15.
1/2, 15/2, 27/2, 15/3, 29/3, 8/4, 26/4.
Deltagarkostnad är 3900 kr exkl. moms, material, för- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Sista anmälningsdag är 24 januari. Anmälan är bindande efter 24/1 men kan överlåtas till kollega.
Anmälan görs till: Veronica Olofsson, veronica.olofsson@regionhalland.se

Utbildningshandledare

Karolina Witt
Slöjdhandledarutbildare, konsthantverkare och kostymör.
Lina Envall
Slöjdhandledarutbildare, hemslöjdskonsulent i Kalmar och slöjdare.

Utbildningsinnehåll

Praktisk del
Plåtslöjd – Berättarlykta, grundteknik, verktygs- och materialkännedom.
Hastkorg – flätteknik och materialkännedom.
Yllebroderi – Grannlåtsbroderi, grundteknik och materialkännedom.
Pappslöjd – Ordskattkista
Tovning – våttovning, grundteknik och materialkännedom.
Täljning – i färskt trä, grundteknik, säkerhet verktygs- och materialkännedom.
Vävning – på flera sätt, grundteknik och materialkännedom.
Grenfigurer – att kombinera olika slöjdtekniker.
HLR Hjärt-lungräddning barn.
Delta i en Slöjdklubb, miniformat.
Hör & Gör - slöjd och berättande.
Teoridel

Om slöjd och strukturer.
Vad är slöjd?
Slöjden med barnet i centrum.
Introduktion av Slöjdklubbens struktur.
Slöjden i en trygg miljö.
Olycksfall i slöjdrummet.
Slöjdens rum - hur omgivningen påverkar.
Mångfald och integration.
Integration genom slöjd.
Slöjdens berättelser - ord och magi.
Barnet som medskapare.
Slöjden som resurs - hållbarhet.
Pedagogikens fem förhållningssätt.
Slöjdens utforskande och reflekterande arbetssätt.
Genus jämställdhet - barn och slöjd.
Slöjdens lust och nytta.
Slöjden som resurs - tvärkulturella möten.
Grupparbete - att arrangera slöjdaktivitet, planering och upplägg.

Utbildningen arrangeras av Kultur i Halland - Slöjd

Adress och reseförbindelser

Utbildningen hålls i Konstnärernas Kollektivverkstad, Kulturhuset Najaden.
Fiskaregatan 21, 302 90 Halmstad.
Promenad: Gå trevliga Prins Bertils stig, utmed Nissan.
Promenad Resecentrum- Fiskaregatan tar ca 25 min.
Buss: Linje 62 trafikerar precis utanför Kulturhuset Najaden, hållplats Fiskaregatan.
Parkering: Precis utanför på anvisade platser. P-avgift dygnet runt. Avgiften betalas med sms, kort eller mynt enligt anvisningar som finns vid parkeringarna. Taxa: 6 kr/tim under utbildningstiden.

Resetips: Det passar bra att ansluta med tåg norrifrån med ankomsttid 07.37 till Halmstad och byta till buss linje 62 till hållplats Fiskaregatan. Bussen avgår 07.54 från Resecentrum.
Vid dagens slut går buss 62 från hållplats Fiskaregatan kl. 16.26. Byte på Stora torg till Buss 20, framme vid Resecentrum kl 16:40. Tåg norrut avgår 16.52.