Slöjdlänkar

Tips på bra sidor

 • HemslöjdenHemslöjden

  Hemslöjden är en ideell organisation som består av 86 hemslöjdsföreningar runt om i landet och ett riksförbund. De arbetar för att slöjden ska utvecklas och vara en självklar aktör inom kulturen och näringen.

 • 365 saker du kan slöjda365 saker du kan slöjda

  Beskrivningar och slöjdiga idéer att inspireras av och genomföra. Bilder, tips, manualer och annat kul till dig som vill skapa med händerna, insamlat tillsammans med läsare. Sidan drivs av Sveriges hemslöjdskonsulenter.

 • Slöjd HållerSlöjd Håller

  Här finner du det mesta om slöjd och hållbarhet. I strävan efter en hållbar livsstil är hemslöjden en naturlig inspirationskälla. Vi använder enkla redskap, energisnåla tekniker och återanvändbara material.

 • Slöjden i skogenSlöjden i skogen

  Om slöjd i trä, både traditionell och nyskapad. Information och inspiration om hur man kan slöjda föremål i olika tekniker, verktyg och träslag som passar, olika skogstyper och om hur trädens naturliga växtsätt kan utnyttjas till slöjd.

 • SätergläntanSätergläntan Hemslöjdens gård

  Sätergläntan i Insjön, Dalarna är en skola som utbildar med traditionen som grund i slöjdens folkliga tekniker väv, sömnad, trä, smide och stickning. Året om anordnas även korta kurser på en till fem veckor i olika slöjdtekninker och material.

 • KravallslöjdKravallslöjd

  Kravallslöjd är en slöjd-, design-, konst-, och hantverksportal. Kravallslöjd drivs som en förening. En av utgångspunkterna är att vara en plattform för slöjdare att utbyta idéer och tankar med varandra och självklart också en plats för inspiration.

 • Textil HemslöjdTextil Hemslöjd

  Berättelser och bilder med rötter i det textila kulturarvet. Tips om utbildningar, aktuella utställningar och möjlighet att ladda ner vävsedlar, stick- och virkbeskrivningar, för dej som vill sätta igång direkt. Drivs av Sveriges hemslöjdskonsulenter.

Fler slöjdlänkar

 • HemslöjdHemslöjd - tidningen

  Sveriges största tidning för slöjd, folkkonst och hantverk. Den ges ut av Svensk Slöjd AB som är en del av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Flera bloggar finns på webben.

 • NHF - Nämnden för hemslöjdsfrågorNHF - Nämnden för hemslöjdsfrågor

  En statlig myndighet under Kulturdepartementet. NFH stärker hemslöjden i hela Sverige genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv. NFH fördelar även statligt stöd till hemslöjdsverksamhet.