Tidigare projekt

Ur Björk 2015 - 2016

Utställningen Ur Björk visades på Falkenbergs museum 30/1-28/3 2016. Tjugotvå slöjdare har undersökt hur många föremål som kan skapas ur en björk. Dessutom visades filmen Om att välja hantverk, där fyra unga filmare porträtterar fyra unga slöjdare och hantverkare.

Om Ur björk

Utifrån ett gemensamt mönster/Med et felles moenster 2013 - 2016

Med ett gemensamt stickmönster som grund - Bjärbomönstret ifrån södra Halland och Tullflyvervotten från Varangerbotn - har ett utbyte skett under 2013-14 mellan Halland och Nordnorge. Start skedde i månadsskiftet augusti - september 2013 då Kultur i Halland - Slöjd med slöjdare var uppbjudna av Nessby kommun för att hålla föredrag om den halländska slöjden och dess traditioner på Várjját Sámi Musea, http://varjjat.org. Det var arkeologen och historikern Daniel Marminne och utvecklaren i Slöjd och konsthantverk, Marita Jönsson, som var föredragshållarna. Detta har skett i samband med hantverksmarknaden, Vounnamárkanat.

Om Utifrån ett gemensamt mönster

Handmade with love - Halland to Tokyo 2014 - 2015

Tjugotre halländska slöjdare och konsthantverkare var representerade i utställningen som producerades av Kultur i Halland – Slöjd och visades på Svenska Ambassaden i Tokyo under hösten 2014 och på Hallands Konstmuseum, Halmstad våren 2015. Kärleken till hantverksteknikerna och ett årstidstema var utgångspunkter för utställningen som innehöll närmare tvåhundra nyproducerade hantverksföremål av hög kvalité.

Handmade with love - Halland to Tokyo

Opphämta - från högloftsstuga till glaspalats 2011 - 2014

Projektet "Opphämta - från högloftsstuga till glaspalats" syftar till att bevara och utveckla den lokala traditionen av vävtekniken opphämta. Målet är dels att få fram nya kulturbärare i form av kursledare, för att hålla det immateriella kulturarvet levande, och dels att väcka nytt intresse för opphämtan som en modern inredningstextil.

Läs mer om projektet "Opphämta - från högloftsstuga till glaspalats"

En textil hyllning 2012

"En textil hyllning" är ett projekt som vill visa unga hur man kan återbruka det överskott av textilier – med fokus på fina handarbeten – som vi ofta hittar på loppisar idag. Via tydliga beskrivningar inspireras målgruppen till kreativa lösningar för att omvandla dessa bortskänkta textilier till användbara, personliga accessoarer och inredningsdetaljer.

Läs mer om projektet "En textil hyllning" på sidan om Kultur i skolan