Utifrån ett gemensamt mönster/Med et felles moenster

Med ett gemensamt stickmönster som grund - Bjärbomönstret ifrån södra Halland och Tullflyvermönstret från Varangerbotn - har ett utbyte skett i olika former under 2013 - 2014 mellan Sydhalland och Nordnorge. Detta utbyte resulterade i nyframtagna föremål som visades i en utställning som turnerade runt i Halland under 2015. Under 2016 har utställningen turnerat i Nordnorge. Projektet är nu avslutat.

Stickmönster ledde till utbyte med Nordnorge

Upprinnelsen är ett möte 2010 då den samiska slöjdaren Vigdis Siri från Varangerbotn, kontaktade utvecklaren i slöjd och konsthantverk, Marita Jönsson, för att höra vad som var känt kring Bjärbomönstret. Samma mönster stickades nämligen på en samisk vante i Nesseby kommun. Ett mönster som är alltför karakteristiskt för att uppstå av en slump.

Sommaren 2013 startade projektet "Utifrån ett gemensamt mönster" då Kultur i Halland - Slöjd med slöjdare var inbjudna av Nessby kommun i norra Norge för att hålla föredrag om den halländska slöjden och dess traditioner på Várjját Sámi Musea, http://varjjat.org. Det var arkeologen och historikern Daniel Marminne och utvecklaren i Slöjd och konsthantverk, Marita Jönsson, som medverkade. Föredragen hölls i samband med den årliga hantverksmarknaden Vounnamárkanat.

Vigdis Siri har tagit fram ett häfte om projektet som säljs via museet i Varangerbotn, bokhandlare och två garnbutiker i Finnmark. Häftet kan också beställas av Vigdis via e-post vigdissiri@hotmail.com, häftet kostar 150 NOK + porto och emballage. 

Utställningen

Utifrån ett gemensamt mönster

Urvernissage av utställningen var på Stadshusgalleriet i Laholm i juni 2014. Sedan har utställningen visats på Varanger Samiska Museum i augusti 2014. Under hösten 2014 visades delar på Hemslöjden i Umeå - Umeå var en av de två europeiska kulturhuvudstäderna 2014 med bl a samiskt tema.(Arrangörer var Kultur Laholm, Bergeby Handel - Buorresárku, Várjjat Sámi Musea - Varanger Samiske Museum och Kultur i Halland).

Med invigning på den samiska nationaldagen, 6 februari 2015, visades Utifrån ett gemensamt mönster på Nordhallands hembygdsmuseum i Kungsbacka och fram till 12 april. Då i samarbete med Hembygdsmuseet, Kungsbacka kommun och Kungsbacka Hemslöjdsgille.

13–26 april 2015 visades denna utställning på Konsthörnan i Falkenberg. Här var samarbetsparterna Falkenbergs Konstnärs- och intresseförening, Falkenbergs museum och Falkenbergs Hemslöjdsförening.

30 april–30 augusti 2015 visades utställningen på Bonadsmuseet, Hembygdsparken i Unnaryd. Samarbetspart var Unnaryd-Jälluntofta Hembygdsförening.

20 september–15 november 2015, visades utställningen på Hallands kulturhistoriska museum, Varberg.

21 november–13 december 2015 kunde utställningen beskådas på Hallands Konstmuseum, Halmstad.

Utställningen har visats i Norge under 2016

På dessa platser har utställningen visats:

  • Vadsö bibliotek, våren 2016.
  • Kildesli i Austertana, våren 2016
  • Lakselv, sommaren 2016 - Vid vernissagen i Lakselv kom 20 personer då Vigdis presenterade utställningen och projektet. Flera var inom försvaret och hade haft FN-uppdrag i Afganistan – mycket diskussioner kring mönster och mönstervandringar. Koppling finnns till afganska mattor och de vackra mönstren som finns på mattorna.
  • Vuonnamarkanat  27 augusti 2016, Varangerbotn - Under Vuonnamarkanat hade Vigdis Siri ett eget marknadsstånd och mötte många intresserade besökare. Det var drygt 3000 personer på marknaden under lördagen.
  • Nesseby bibliotek, september 2016.
  • Karasjok bibliotek, oktober 2016 - I Karasjok höll Vigdis Siri föredrag för två skolklasser (ca 40 personer).
  • Under november och december 2016 var utställningen i Kirkenes.

Elever

I Halland visades tre olika utställningar

Utställningarna visades på Stadshusgalleriet i Laholm, 9–28 juni 2014.

Mönstret tolkas av samiska och svenska slöjdare och hantverkare

Fem nordnorska slöjdare/hantverkare och fem svenska har arbetat med inspiration från mönstret och gjort nya föremål i andra tekniker och material än stickat och garn. Det är Bodil Fridlund, Varberg, Malin Lilja, Glommen, Daniel Marminne, Vessigebro, Helén Markow och Mikael Karlsson båda Hishult samt Hilly Sarre från Tana, Inger Anita Smuk, Roland Jonsson, Linn Muotka och Anu Forselius samtliga från Varangerbotn. Flera av de norska deltagarna har arbetat i samisk hantverkstradition då de har samiskt ursprung. De nya föremålen visades för första gången på Stadshusgalleriet men utställningen kommer att fortsätta att vandra vidare såväl inom Halland som på andra platser i Sverige och i Norge.

Elever från Skottorps skola och Nesseby oppvekstsenter medverkade

Skottorps skola med 130 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6, deltog i projektet och ställde ut slutresultatet på biblioteket. Samtliga ämnen utgick från mönstret och arbetade med det i sina olika dicipliner. Från skolan i Varangerbotn, Nesseby oppvekstsenter, har två klasser i årskurs 8–10 varit engagerade i projektet och fabulerat genom både texter kring hur det kan komma sig att samma mönster finns med 235 mils avstånd och arbetat med mönstret i slöjden.

Duodji från samlingarna på Varanger Samiska Museum visas i Laholm

Den norska projektledaren, Vigdis Siri, utverkade dessutom att vi fick låna unika föremål från en samling duodji, samiskt hantverk, som Varanger Samiska Museum äger.

Projektet stöttades med medel från Nesseby Kommun, Sametinget i Norge och Region Halland.