Ull - en fantastisk fiber

Ull är en fantastisk fiber ur både praktisk synvinkel och hållbarhetssynvinkel. I Halland har vi ca 30 000 får som ger oss ca 60 000 kg ull per år. I Sverige är siffran ca 1.000 ton ull per år.

Foto: Carin Rudehill.Uppskattningsvis tas 20 % av landets ull till vara och vidareförädlas. Samtidigt importeras ca 336 ton råull från utlandet. Nu börjar olika aktörer att vakna och röster verkar för att priset på vår inhemska ull ska höjas och olika led kopplas samman.

Samverkan för att sprida kunskap om ull

Kultur i Halland – Slöjd samverkar med olika parter både nationellt och inom länet för att höja kunskaperna om ull genom varierade arrangemang.

Se vårt kalendarium där det emellanåt erbjuds olika aktiviteter eller kontakta Marita Jönsson, för att få information.

Utställningen "ull för livet"

ull för livet är en utställning som tagits fram av Sveriges hemslöjdskonsulenter/regionala utvecklare och där Kultur i Halland – Slöjd varit med i arbetet. Ann-Sofie Svansbo, hemslöjdskonsulent i Östergötland, har varit formgivare. Utställningen presenterar småskaligt inhemskt ullhantverk och visar ullens fördelar och användningsområden. Den ull som visas kommer från svenska får och garnet är spunnet på svenska spinnerier och visas i sin naturliga färgskala.

Idag finns det tolv mindre spinnerier i Sverige. Majoriteten lönspinner, d v s du som har ull kan lämna in den för spinning och bestämma den garnkvalitet du önskar. Vissa spinnerier köper också upp ull av god kvalitet och har egna garnsortiment.

Syftet med utställningen är att skapa samverkan och lyfta ullnäringen i landet ur ett hantverks- och kunskapsperspektiv.

Utställningen är uppbokad t o m januari 2020. Se www.textilhemslojd.se under fliken Ull, där turnéplan kommer finnas inom kort. ull för livet kommer också visas i Halland, när och var är inte ännu bestämt.

Ull i kubik - ett arrangemang med ull i fokus

Varje höst går Ull i kubik av stapeln. Ett arrangemang med ull och får i fokus, förlagt till Öströö Fårfarm, Tvååker. Ullrelaterade hantverksalster säljs, hantverksdemonstrationer, workshops, föreläsningar, råullsmarknad, mm. www.ullikubik.se 

Arrangörer är Öströö Fårfarm, Studiefrämjandet, Evas Ullkläder, Kerstin Paradis Gustafsson, Naturskyddsföreningen, Hallands fåravelsförening och Kultur i Halland – Slöjd. Varje år försöker vi utveckla någon ny vinkling på arrangemanget.

Får. Foto: Marita Jönsson.

Aktörer på ullfronten i Halland

Kerstin Paradis Gustafsson, boende i Varbergs kommun, är en av landets främsta ullexperter. 2017 fick hon Region Hallands kulturpris för sitt mångåriga arbete med ull. Läs mer på www.kerstinparadis.se

Hallands fåravelsförening erbjuder utbildningar, arrangerar studiebesök och är det regionala organet för fårägare.