Hallands Konstmuseum

- ett nav för konst och konstliv i Halland.

Hallands konstmuseum.

Museet är ett nav för konst och konstliv i Halland. Verksamheten speglar den halländska konsthistorien och det halländska konstlivet. Museet ska utifrån det regionala perspektivet ge exempel på nationella och internationella intryck och uttryck. Detta görs genom en ständig samverkan med omvärlden i form av konstföreningar, skolor, konstnärer och andra museer både i Sverige och i övriga världen.

Besök Hallands Konstmuseums webb

Hallands Konstmuseum omfattar även:

  • Friluftsmuseet Hallandsgården

Om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum

Utförlig och aktuell information kring om- och tillbyggnaden finns på Hallands konstmuseums webb.

Hallands konstmuseum, illustration av White Arkitekter.

2018

Första spadtaget togs den 11 januari 2018.

2017

Under vintern och våren har museibyggnaden tömts och personalen flyttat till lokalerna på Slottsmöllan. I mars gavs White Arkitekter uppdraget att rita det nya museet. Marklov beviljades den 14/7. Den 30/8 lämnades bygglovsansökan in till Halmstads kommun. Under hösten har området förberetts för etablering. Bland annat har Olle Bærtlings skulptur XRAS monterats ned. Sedan bygglov beviljats har arbetsbodarna kommit på plats och området avskärmats. I början på januari 2018 räknar vi med att ta det första spadtaget.

2016

Halmstad kommuns fastighetskontor fortsatte under våren med förberedelser kring upphandling av samverkansentreprenad – ett uppdrag som annonserades under perioden 2016-05-04 - 2016-06-20. Inkomna anbud utvärderas, inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling), och i oktober beslutade man att ge uppdraget åt Wästbygg AB. Under hösten och en bit in på våren 2017 fortsätter arbetet med projektering och framtagande av bygglovshandling.

På museet har man påbörjat det omfattande arbetet med att utrymma husets samtliga lokaler. Bland annat har de textila samlingarna flyttats till nya magasin och tillfälliga personalutrymmen planeras och förbereds. För besökare håller museet öppet t o m 30/10 2016. Passa på fram till dess att ta del av utställningar, program och pedagogik.

2015

Våren 2015 formulerades ett lokalprogram med museets behov, olika funktioner och dimensionering. Vid kommunstyrelsens ledningsutskott den 6/10 godkändes förslaget. Därefter fortsatte processen genom Halmstad kommuns fastighetskontor som förberedde upphandling av samverkansentreprenad. Under hösten sålde stiftelsen Hallands länsmuseer Kirsten Munks hus i centrala Halmstad, för att därigenom möjliggöra renovering av Hallands Konstmuseums nuvarande byggnad i samband med om- och tillbyggnad.

2014

Hösten 2014 beslutade Region Hallands styrelse och kommunstyrelsens ledningsutskott i Halmstad att godkänna avsiktsförklaringen kring en om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum.

Kommun, region och stiftelse i samarbete

Om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum finansieras av och sker i samarbete mellan Region Halland, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Nya och ändamålsenliga lokaler ska medverka till att förverkliga:

  • Hallands kulturplan.
  • Halmstads kommuns vision och mål att vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet.
  • Hallands Konstmuseums vision om en tillgänglig besöks- och mötesplats där verksamheten bidrar till att utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.

Samverkanspartner: Wästbygg AB
Arkitekt: White Arkitekter
Yta nya byggnaden: 1 700 kvm
Kostnad: 93,7 miljoner enligt följande fördelning; Region Halland 20 miljoner, Halmstads kommun 33,7 miljoner, Stiftelsen Hallands länsmuseer; 40 miljoner
Byggstart: januari 2018
Planerat tillträde: preliminärt sommaren 2019 

Pressmeddelanden

Läs mer

För mer information kontakta