Kulturmiljö Halland

Till Hallands kulturhistoriska museum hör den tidigare fristående verksamheten Kulturmiljö Halland, som bedriver regionalt kulturmiljöarbete enligt de nationella kulturmiljömålen.

Byggnadsvårdskurs. Foto: Britt-Marie Lennartsson

Avdelningen har uppgifter som arkeologi, byggnadsvård, antikvarisk medverkan, fysisk planering och utvecklingsprojekt. Kulturmiljö Halland fungerar som remissinstans för myndigheter men ger även råd till privatpersoner och företag om exempelvis byggnadsvård och fornlämningar.

På Kulturmiljö Hallands webbplats kan du läsa mer >>