Hallands kulturplan 2017 - 2020

Hallands kulturplan 2017–2020 fastställdes av regionfullmäktige 23 november 2016.

Hallands kulturplan syftar till att förstärka kulturens kraft för att bidra till utveckling och tillväxt i Halland. Den utgör också underlag för statsbidrag från Statens kulturråd.

Kulturplanen har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och i samråd med civilsamhället och professionella kulturskapare. Dessutom har kulturdialoger förts med invånarna i Halland, varav en särskilt med ungdomar. Sakkunniga inom olika konst- och kulturområden har deltagit i utformningen av planens innehåll.

En preliminär kulturplan remissbehandlades från den 6 maj till 15 september 2016 och planen har därefter reviderats och kompletterats.

Den 23 november 2016 beslutade regionfullmäktige att fastställa planen. Den färdiga kulturplanen kommer att tryckas under december och den kompletta versionen med förord publiceras inom kort.

Hallands kulturplan 2017–2020 (PDF-dokument, 4,7 MB)