REMISS: Kulturplan 2017 - 2020

Här presenterar Region Halland en remissutgåva av Hallands kulturplan 2017–2020.

Välkommen att tycka till om förslaget till ny kulturplan för Halland! 

Hallands kulturplan syftar till att förstärka kulturens kraft för att bidra till utveckling och tillväxt i Halland. Den utgör också underlag för statsbidrag från Statens kulturråd.

Kulturplanen har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och i samråd med civilsamhället och professionella kulturskapare. Dessutom har kulturdialoger förts med invånarna i Halland, varav en särskilt med ungdomar. Sakkunniga inom olika konst- och kulturområden har deltagit i utformningen av planens innehåll.

– Innehållet har utformats i samtal med en lång rad olika grupper. Dialogerna har tillfört viktig kunskap som vi har tagit med oss i arbetet men nu vill vi ha ännu fler synpunkter. Alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget till kulturplan, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef för Kultur och skola.

Synpunkter på hela eller delar av planen skickas senast den 15 september 2016 till:

regionen@regionhalland.se

och till

Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

I november 2016 fattar regionfullmäktige beslut om planen.