Kvinnokliniken Halmstad

Kvinnokliniken bedriver gynekologisk öppen- och slutenvård samt förlossnings- och BB-verksamhet.

Att hjälpa barn till världen och vårda deras mödrar före, under och efter förlossningen är en av kvinnoklinikens huvuduppgifter. Den andra är att ta emot och vårda kvinnor med alla sorters gynekologiska besvär och sjukdomar.

 Under sommaren kommer den gynekologiska verksamheten inom Hallands sjukhus att stänga sina gynekologiska vårdavdelningar växelvis. Förlossningsverksamheten berörs ej, utan fungerar som vanligt.

 Gynekologimottagningarna vid Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har öppet som vanligt i sommar. Däremot kommer vårdavdelningarna i Halmstad att stänga vecka 26-29 och i Varberg vecka 30-33.

De patienter som får cytostatikabehandlingar kommer inte att påverkas utan fortsätter att få sin vård på samma sjukhus som tidigare.

Abortverksamheten och förlossningsverksamheten fungerar också som vanligt.

Akut sjuka patienter som behöver vård, kommer att tas om hand på båda sjukhusen under hela sommaren. Vid eventuell inläggning hänvisas patienten till vårdavdelning som är öppen.

 Öppettider och kontaktuppgifter till gynekologmottagningen vid Hallands sjukhus.

Sjukvårdsupplysningen

Telefon 1177 / www.1177.se

Gynekologimottagningen Halmstad

Telefon tidsbokning/rådgivning: 035-13 66 00 mån-fre 06:00-12:00

Gynekologimottagningen Kungsbacka

Telefon tidsbokning/rådgivning: 0300-56 50 66 mån-fre 06:00-12:00

Gynekologimottagningen Varberg

Telefon tidsbokning/rådgivning: 0340-48 12 59 mån-tors 06:00-16:00, fre 06:00-12:00

.