Kvinnokliniken Halmstad

Att hjälpa barn till världen och vårda deras mödrar före, under och efter förlossningen är en av kvinnoklinikens huvuduppgifter. Den andra är att ta emot och vårda kvinnor med alla sorters gynekologiska besvär och sjukdomar.

 

 

.