Chefsutvecklingsprogram

Chefsutvecklingsprogrammet är en del av den strategiska kompetensutvecklingen och är obligatorisk för alla chefer hos oss. Chefsutvecklingsprogrammet utgår från verksamheten och vänder sig till chefer på olika nivåer vad gäller yrkeserfarenhet.

Målsättning

  • Skapa trygghet för cheferna i sin chefsroll
  • Skapa ett tydligt chefsuppdrag
  • Skapa ett tydligt ledarskap som vilar på regionens gemensamma grundsyn som innebär tillit till medarbetarnas vilja att ta ansvar
  • Höja organisationens kompetens och därmed skapa en mer effektiv organisation
  • Utvecklingsinsatserna ska upplevas som positiva, offensiva och något som leder både till professionellt och personligt lärande

Det här erbjuder ett chefsutvecklingsprogram

  • Du som chef får möjlighet att träffa andra chefer från andra län och med mer eller mindre yrkeserfarenhet än dig själv
  • Du får bygga ditt eget nätverk
  • Du får ta del av föreläsningar, kurser och utbildningar som hålls av specialister inom ditt område

”” Foto: Fröken Fokus