Morgondagens ledare

Morgondagens ledare är ett samverkansprogram mellan Halmstads kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Hyltes kommun samt Region Halland. Programmet riktar sig till  potentiella chefer hos oss.

Vem kan söka till Morgondagens ledare

  • Du som är anställd antingen hos oss eller någon av våra kommuner
  • Du som har ambitionen att utvecklas mot en framtida chefsroll

Målsättning

  • Identifiera och utveckla nya ledare hos oss i Region Halland

Det här erbjuder Morgondagens ledare

  • 12 dagars utbildning under cirka 4 månader
  • Möjlighet för dig att utveckla din personliga självkänndedom samt skapa kännedom kring den offentliga organisationen, styrningen, ledarskapet och grupputvecklingen
  • Utbildningsdagar
  • Självstyrda lärandegrupper (SSL), som erbjuder skuggning av ledare samt reflektionstillfällen.
  • Skapa medvetande hos dig vad gäller dina personliga drivkrafter, egenskaper samt utvecklingsområden inom ledarskap