Olikheter är en styrka

Vi har alla olika bakgrund, erfarenheter och sätt att tänka. Genom att ta tillvara varandras olikheter ökar vi förmågan att utveckla kvaliteten i verksamheten. Inom Region Halland arbetar vi därför medvetet för jämlikhet. I regionen ska alla medarbetare ses som unika individer som behandlas lika efter sina förutsättningar.

Region Hallands arbetsplatser ska kännetecknas av:

  • Nollvision – inga trakasserier och ingen diskriminering
  • En gemensam värdegrund
  • En arbetsmiljö som passar alla
  • Lyhördhet och respekt för varandras olikheter