Årets medarbetare

Utmärkelsen Årets medarbetare (tidigare Region Hallands personalstipendium) delas årligen ut till en medarbetare, grupp av medarbetare eller arbetsplats som bidragit till en arbetsinsats utöver det vanliga för invånarna och Hallands utveckling. 

Vem kan få utmärkelsen och vad är priset

"En utmärkelse för engagemang som skapar mervärde"

  • Utmärkelsen ges till en medarbetare, grupp av medarbetare eller arbetsplats inom något av Region Hallands verksamhetsområden.
  • Enligt stadgarna för utmärkelsen ska personen eller gruppen "utmärkt sig med stort engagemang för att i samverkan med andra uppnått ett gott resultat genom utveckling och ständiga förbättringar och som skapat mervärde för Region Halland och Hallands utveckling".
  • Utmärkelsen innefattar en prissumma på 100 000 kronor, som kan användas till en utbildning/resa i syfte att öka kompetensen och arbetstillfredsställelsen.

Vill du lämna förslag?

Du som nominerar kan vara medarbetare inom Region Halland, patient, anhörig, företag, samarbetspartner eller bara rätt och slätt hallänning.
Nomineringarna ska lämnas in senast den 10 september 2018

Skicka förslaget till:
Region Halland, Regionstyrelsens presidium
Box 517, 301 80 Halmstad
eller via e-post: utmarkelse@regionhalland.se

Vem beslutar och när?

Årets medarbetare utses av Regionstyrelsens presidium och utmärkelsen delas ut i samband med Regionfullmäktiges sammanträde.

I menyn kan du se tidigare års vinnare!