Region Hallands värdegrund

Vi KAN - en värdegrund som tar oss framåt!

KAN är en förkortning därK står för kompetens.A för ansvar.N för nytänkande.

 ”Vi:et” i Vi KAN betonar vikten av helhetstänkande, att alltid tänka på vilka vi finns till för och att vi arbetar mot samma mål - att göra Halland till den bästa livsplatsen!

 

Kompetens, Ansvar och Nytänkande

Värdegrundsorden är ett avstamp för det fortsatta arbetet hos våra arbetsplatser kring vad orden betyder för grupper och enskilda. Förhoppningen är att de ska ge underlag till många goda samtal kring vad som ska prägla vårt arbete och förhållningssätt.

Kompetens

Kompetens kan exempelvis vara kunskap, färdigheter, ständigt lärande, social kompetens, att utföra sitt arbete med kvalitet, viljan att samarbeta och lära av varandra, kreativitet och förmågan att använda allt detta i sitt arbete.
 

Ansvar

Ansvar kan vara att ta ansvar såväl individuellt som i grupp, att alltid ha patientens/kundens bästa i fokus, initiativförmåga, att göra sitt bästa, att känna ansvar för kontinuerlig utveckling, att kommunicera, ta hänsyn och visa respekt.

 

Nytänkande

Nytänkande kan vara öppenhet för nya synsätt och uppgifter, att välkomna olikheter, en vilja till personlig utveckling, att bidra till regionens utveckling, innovationer, förnyelse och förändringskraft.

 

Bild på medarbetare i Region Halland