Vad är en attraktiv arbetsgivare för dig?

Eric Gilland

Eric Gilland, läkare, Hallands sjukhus Kungsbacka

Det viktigaste är att det ska vara lätt att göra ett bra jobb och att prestera bra vård, att arbetsgivaren värdesätter kvalitet. Jag vill kunna göra mitt jobb och träffa patienter, men det ska också finnas tid för översikt att utveckla verksamheten, förbättra rutinerna och samarbeta med andra.

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson, Reparatör, Regionservice

Jag tycker att det är viktigt med ett fritt arbete, att arbetsgivren litar på mig och ger mig ansvar att själv planera mitt jobb. En bra chef är öppen och säger vad han tycker och känner, så att man får reda på när man har gjort något bra eller om någoonting är fel. Att få möjlighet till utbildning är också viktigt, för i mitt jobb måste du ha kunskap inom många olika områden.

Solbritt Karlsson

Solbritt Karlsson, distriktssköterska, Vårdcentralen Hyltebruk

Det är en arbetsgivare som har målen klara för sig och kan förmedla dem till oss anställda. Det är viktigt att arbestsgivaren lyssnar, att man har möjlighet att komma med egna idéer och att de tas till vara. Jag vill känna att jag kan vara med och påverka verksamheten och att det är ganska nära till beslutsfattarna. Andra saker som betyder mycket är att man får utvecklas och utbildas efter verksamhetens och sina egna behov och att arbetsgivaren hänger med lönemässigt.

Karolina Reinhold

Karolina Reinhold, Social hållbarhetsstrateg, Regionkontoret

En bra arbetsgivare ger dig lagom utmanande uppdrag, som gör att du hela tiden utvecklas, och har en tydlig plan för dig som anställd, till exempel när det gäller vidareutbildning. Det är också viktigt att känna att jobbet och fritiden hänger ihop, att du kan vara flexibel och anpassa arbetet efter din familjesituation.