Ledigt jobb

Informationsläkare till Läkemedelskommittén Halland

Sista ansökningsdag: 3 juni Ansök nu

Region Halland är en av Hallands största arbetsgivare. Vi är över 7 900 medarbetare inom 370 olika yrken – alla lika viktiga. Vårt huvuduppdrag är att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja utveckling och tillväxt. Visionen för vårt arbete är att göra Halland till den bästa livsplatsen. Region Hallands värdegrund sammanfattas ”Vi KAN”, där K står för kompetens, A för ansvar och N för nytänkande – ord som vi vill ska prägla alla oss som arbetar i regionen.

Läkemedelskommittén Halland (LkH) är Region Hallands expert- och kunskapsstödsorgan i frågor som rör läkemedel och vårt huvudsakliga uppdrag är att verka för en säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning av god kvalitet inom den halländska vården.

Vi arbetar med uppföljning och utbildning riktad mot halländska förskrivare och arbetet tar avstamp i de Terapirekommendationer som årligen tas fram i samverkan med våra engagerade Terapigrupper sammansatta av förskrivare från både primär- och sekundärvård. Ett helhetsperspektiv på läkemedelsbehandling kräver dock inte endast arbete som berör terapival utan även engagemang i till exempel utveckling av effektiva ordinationsstöd och bra metoder för uppföljning och återkoppling.

Genom vårt arbete vill vi inte bara kunna öka kunskapen om befintliga och nya läkemedelsterapier utan också att stimulera till kritiskt tänkande och debatt.

Arbetsbeskrivning

Var med och bidra till att Hallänningen får bästa möjliga läkemedelsbehandling! Då vår nuvarande informationsläkare kommer att sluta söker vi dig som vill ta över stafettpinnen.

LkH har sedan ett antal år till stor del fokuserat informations- och uppföljningsverksamheten mot närsjukvården. Med regelbundna informationsläkarbesök innehållande redovisning av aktuell förskrivningsstatistik, återkoppling av följsamhet till LkH:s terapirekommendationer och information om aktuella studier är målet att generera givande diskussioner om enhetens läkemedelsanvändning och förskrivningsmönster.

Det finns stora möjligheter för dig att själv lägga upp formerna för arbetet. Vi ser ändå följande viktiga komponenter:
• Regelbundna möten med vårdenheternas förskrivare om läkemedelsfrågor, med förskrivningsuppföljning och en kollegial vetenskaplig diskussion
• Fånga upp frågor där förskrivarna efterfrågar insatser eller stöd från LkH
• Delta i Läkemedelskommitténs och dess arbetsutskotts möten
• Tillsammans med övriga LkH planera och genomföra utbildningsseminarier
• Delta i någon eller några av LkH:s Terapigrupper
• Hjälpa till att formera lämpliga referensgrupper för att kunna ge vetenskapligt grundad input i olika läkemedelsupphandlingar.
• Samverka med Läkemedelsenheten på Hallands Sjukhus i upphandlingsfrågor och informationsspridning

När det gäller uppföljning sker just nu förändringar som ger oss tillgång till mer specifika, detaljerade och kvalitativa data. Om detta är ett område som intresserar dig så finns goda möjligheter att bidra till den spännande metodutvecklingen.

Läkemedelskommittén är en del av Regionkontorets Avdelning Kvalitet inom Hälso - sjukvård och därför kan även visst arbete med läkemedelsrelaterade frågor och projekt utanför LkH:s direkta uppdrag bli aktuellt.

Kvalifikationer

Du är specialistkompetent läkare med intresse för läkemedelsfrågor. Du tycker det är intressant att förena kliniskt arbete på deltid med utvecklingsarbete. Om du är disputerad, är van vid vetenskapligt tänkande eller har erfarenhet av evidensbaserad medicin så är detta meriterande.

Eftersom du själv har stort inflytande över ditt arbetes utformning är du initiativrik med stark drivkraft men har också förmågan att samverka med övriga medarbetare. Du är dessutom social, lyhörd och pedagogisk. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsvillkor

Omfattning
Deltid. 50%. Region Halland erbjuder dig heltid. Utökning av arbetstiden kan komma att erbjudas vid någon annan arbetsplats.
Anställningsform
Tillsvidareanställning.
Antal tjänster
1

Ansökan

Ansök på webben via Offentliga Jobb

Senaste datum för ansökan är 3 juni. Referensnummer RK 25/18.

Övrigt

I denna rekrytering tillämpar vi löpande intervjuer så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Regionkontoret är Region Hallands huvudkontor. Här arbetar cirka 240 personer, de flesta med placering i Halmstad. Vårt viktigaste uppdrag är att stödja regionens förtroendevalda i deras ansvar för ekonomin, driften av våra verksamheter och bolag, som arbetsgivare och – inte minst - för att utveckla Halland. Det gör vi bland annat genom att driva, styra, samordna och ta fram underlag för beslut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.

Kontaktperson

Ann-Sofi Isaksson, Verksamhetschef kvalitet

Telefon: 0722-33 88 00

Magnus Bengtsson, Hälso - och sjukvårdsstrateg läkemedel

Telefon: 035-13 66 20

Per Meijer, Hallands läkarförening

Telefon: 035-17 45 66

Fredrik Solvang, Saco

Telefon: 0340-66 37 88