Ledigt jobb

Ordförande sökes till Läkemedelskommittén Halland

Sista ansökningsdag: 31 januari Ansök nu

Region Halland är en av Hallands största arbetsgivare. Vi är över 7 900 medarbetare inom 370 olika yrken – alla lika viktiga. Vårt huvuduppdrag är att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja utveckling och tillväxt. Visionen för vårt arbete är att göra Halland till den bästa livsplatsen. Region Hallands värdegrund sammanfattas ”Vi KAN”, där K står för kompetens, A för ansvar och N för nytänkande – ord som vi vill ska prägla alla oss som arbetar i regionen.

Regionkontoret är Region Hallands huvudkontor. Här arbetar cirka 240 personer, de flesta med placering i Halmstad. Vårt viktigaste uppdrag är att stödja regionens förtroendevalda i deras ansvar för ekonomin, driften av våra verksamheter och bolag, som arbetsgivare och – inte minst - för att utveckla Halland. Det gör vi bland annat genom att driva, styra, samordna och ta fram underlag för beslut.

Läkemedelskommittén Halland bildades i samband med läkemedelsreformen 1997. Läkemedelskommittén är landstingets expertorgan i frågor som rör läkemedel. Regionstyrelsen utser ordförande och vice ordförande.

Läkemedelskommittéerna skall genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstingen.
Enligt lag skall det i varje landsting finnas en eller flera läkemedelskommittéer, med företrädare för farmaceutisk och medicinsk expertis.

Läkemedelskommittén består av 15 ledamöter från såväl offentlig som privat vård. Kommittén verkar för en rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning. Uppdraget är fastställt av Regionstyrelsen.

Kommittén består av engagerade representanter från olika delar av den halländska vården och har en kanslifunktion placerad inom enheten för läkemedelsstrategi dit också ordförande, informationsläkare och informationsapotekare är knutna. Därtill finns ett stort antal expertgrupper som bidrar in i arbetet med rekommendationer och prioriteringar.

I kommittén ingår ett antal terapigrupper, vars ansvar bl a är att utarbeta terapirekommendationer samt lista över rekommenderade läkemedel.

För läkemedelskommittéen finns det sedan 1997 en ordförande.

Tjänsten är ett tidsförordnat uppdrag, med en mandatperiod på fyra år.

Läkemedelskommittén Halland behöver nu en ny driven ordförande som vill ta arbetet med läkemedelsfrågor vidare i framtiden och leda kommitténs viktiga arbete!
Är det du?

Arbetsbeskrivning

Som ordförande för Läkemedelskommittén har du en drivande roll i arbetet med läkemedelsfrågor i Halland, särskilt när det rör kvalitet, säkerhet och nationell samordning.

I uppdraget ingår det bland annat att du skall leda läkemedelskommittén i enlighet med dess uppdrag och som ordförande kommer du ha ansvar för att leda möten för kommittén och dess arbetsutskott samt delta i arbetet med kunskapsstyrning inom Region Halland och nationellt.

Rollen innebär att du kommer bidra till utvecklad kvalitet och säkerhet i ordinationsprocess och läkemedelsanvändning inom Region Halland. Du kommer också leda arbetet med, och även aktivt delta i, läkemedelskommitténs terapigrupper (ca 100 deltagare), samt vara huvudansvarig för att terapirekommendationer och listor på rekommenderade läkemedel tas fram.

Som ordförande kommer du att representera Region Halland i olika nationella sammanhang inom läkemedelsområdet, för samverkan med andra regioner, landsting och myndigheter. Tillsammans med medarbetare vid enheten kommer du att stödja Region Hallands Läkemedelsstrategi och samverka med Regionkontoret och övriga förvaltningar i frågor kring läkemedel, förvaltning och styrning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens eller farmaceut med ett starkt intresse för läkemedelsfrågor på såväl det regionala som det nationella planet samt intresse av att arbeta med kvalitets- och kunskapsfrågor. Vi ser gärna att du har en flerårig bred erfarenhet av läkemedelsområdet och är väl uppdaterad i aktuella läkemedelsfrågor och dessutom erfarenhet av vetenskapligt tänkande och evidensbaserad medicin. Är du disputerad är det meriterande.

Vi ser gärna att du har god kännedom om hälso- och sjukvårdsstrukturen inom Region Halland samt erfarenhet av utvecklings och kvalitetsarbete. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från arbete med läkemedelskommitté och/eller terapirekommendationer.

Anställningsvillkor

Omfattning
Deltid. 50%. Uppdraget är tidsbegränsat till fyra år, förnyelse möjlig.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet
6 månader eller längre.
Tillträde
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Antal tjänster
1

Ansökan

Ansök på webben via Offentliga Jobb

Senaste datum för ansökan är 31 januari. Referensnummer RK 39/17.

Övrigt

Välkommen med din ansökan!

Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund!

Kontaktperson

Ann-Sofi Isaksson, Verksamhetschef kvalitet

Telefon: 0722-33 88 00

För uppgift om fackliga företrädare, v g kontakta Pontus Engberg, HR-partner

Telefon: 0725-01 13 20