Sök AT och ST i Region Halland

Varje år annonseras det efter 44 nya AT-läkare till Region Halland. Rekryteringen sköts av Hallands sjukhus i samarbete med primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen vid två tillfällen, mars och september. 12 AT-läkare per rekryteringstillfälle erbjuds plats i Halmstad och 10 i Varberg.

AT i Region Halland är en 21 månader lång anställning där man tjänstgör på Hallands sjukhus 12 månader, i psykiatrin 3 månader och avslutningsvis 6 månader i primärvården.

Anställningar som ST-läkare finns inom ett stort antal specialiteter i Region Halland.

De enskilda klinikerna och vårdenheterna är ansvariga för dessa rekryteringar och sköter anställningarna utifrån de behov som för tillfället finns.