ST i Region Halland

Region Halland erbjuder många möjligheter till specialisttjänstgöring vid Hallands sjukhus, Ambulans Diagnostik och Hälsa, Psykiatrin Halland och inom Närsjukvården Halland. Det finns många specialistkliniker med både bredd och möjligheter till fördjupning.

Som ST-läkare i Halland är du unik i organisationen då du har en utbildningstjänst som ställer krav både på organisationen och på dig. Du får möjlighet att själv utefter målbeskrivningen, planera, genomföra och följa upp din specialisttjänstgöring med stöd av din handledare och studierektor inom din specialitet. Men ditt viktigaste stöd kanske trots allt blir dina ST-kollegor! Här jobbar vi med gemensamma möten för ST-läkare inom både Närsjukvård och specialistsjukvård samt erbjuder utbildningar där du även får möjlighet att möta dina ST-kollegor inom andra specialiteter.

Via FoU Halland har vi i Region Halland utvecklat ett väl genomarbetat paket av utbildningar som du behöver under din ST. Vi erbjuder regiongemensamma kurser för delmålen som handlar om kompetens inom följande områden:

  • Forskningsmetodik ST - Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete
  • Försäkringsmedicin ST
  • Kommunikation ST
  • Ledarskap, Organisation och Handledning ST
  • Palliativ vård ST
  • Kris och Beredskap

Region Halland är tillräckligt stort för att kunna ge dig både bredd och djup i din utbildning, men tillräckligt litet för att du ska kunna bli sedd som en värdefull medarbetare. 

Är du intresserad av att jobba på en särskild enhet? Du når dessa via Televäxeln:

Hallands sjukhus Halmstad - telefon vxl 035-13 10 00
Hallands sjukhus Varberg - telefon vxl 0340-48 10 00

För information om ST-utbildningar som FoU Halland tillhandahåller kan du kontakta:

Sverker Hasselblom, Regional studierektor, FoU Halland, Utbildning Läkare
Sverker Hasselblom, 076-113 43 42

Pia Gruber, Samordnare, FoU Halland, Utbildning Läkare 
Pia Gruber, 035-13 10 39, 076-831 10 39

Lisette Arnudd, Administrativ assistent, FoU Halland, Utbildning Läkare
Lisette Arnudd, 0340-48 18 96

För mer allmän information om ST kan du kontakta våra övergripande studierektorer:

ST-studierektor Slutenvården Söder - Hallands sjukhus Halmstad, Ambulans Diagnostik och Hälsa
Anna Maria Sankari Ho, avdelningschef, läkarchef, överläkare
Anna Maria Sankari Ho, 035-17 43 87

ST-studierektor Slutenvården Norr - Hallands sjukhus Varberg
Samir Sharo, avdelningschef, överläkare
Samir Sharo, 0340-48 19 62

ST-studierektor Närsjukvården Halland Söder - Halmstads, Laholms och Hyltebruks kommun
Henrik Nord, distriktsläkare
Henrik Nord, 035-10 56 10, 070-207 23 24

ST-studierektor Närsjukvården Halland Norr - Varbergs och Falkenbergs kommun
Niclas Holmberg, distriktsläkare
Niclas Holmberg, 0346-563 73

ST-studierektor Närsjukvården Norr - Kungsbacka kommun
Katharina Schubertsson, distriktsläkare
Katharina Schubertsson, 0340-64 90 08, 073-925 54 66

ST-studierektor Psykiatrin Halland Södra
Anna Hagstad, överläkare
Anna Hagstad, 035-13 17 03

ST-studierektor Psykiatrin Halland Norra
Evangelos Tsakiroglou, överläkare
Evangelos.Tsakiroglou, 0300-56 51 76